วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัคร

โครงการคัดเลือกตรง  TCAS2 ประจำปี 2567

   วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรง  TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)คุณสมับติผู้สมัคร  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

โดยเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

ใช้ผลคะแนน GCE, GED, ระบบนิวซีแลนด์, SAT, GSAT, CU-AAT, TGAT,A-Level (ไม่จำเป็นต้องมีผลภาษาอังกฤษ)

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567  และค่าสมัคร 400 บาท

ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.inter.kmutnb.ac.th/tcas22024/#more-6429

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร