วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

                รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า ที่ผลิตโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะได้นำไปใช้บริการแก่นักศึกษาพิการของทางมหาวิทยาลัย ที่ บริเวณด้านหน้าหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ