วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

วิลแชร์เพื่อ นศ.พิการ

                รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า ที่ผลิตโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะได้นำไปใช้บริการแก่นักศึกษาพิการของทางมหาวิทยาลัย ที่ บริเวณด้านหน้าหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร