ศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจบริจาคโลหิตกว่า 1,400,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจบริจาคโลหิตกว่า 1,400,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจ

บริจาคโลหิตกว่า 1,400,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “SAVE LIVES TOGETHER ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดี เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

                โดยดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 และตั้งเป้าหมายมียอดบริจาคโลหิตร่วมกันทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ซีซี

                ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 ศาล ทำให้ปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตรวมกว่า 1,400,000 ซีซี  ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศต่อไป

 

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ