“ศาลยุติธรรม”เดินหน้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง “พร้อมแล้วที่พึ่งประชาชน” ข้อพิพาทจบเร็ว ไร้ประวัติคดี ไม่มีค่าธรรมเนียมศาล

“ศาลยุติธรรม”เดินหน้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง “พร้อมแล้วที่พึ่งประชาชน” ข้อพิพาทจบเร็ว ไร้ประวัติคดี ไม่มีค่าธรรมเนียมศาล

“ศาลยุติธรรม”เดินหน้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

“พร้อมแล้วที่พึ่งประชาชน”

ข้อพิพาทจบเร็ว ไร้ประวัติคดี ไม่มีค่าธรรมเนียมศาล

    นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  นายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือการส่งเสริมให้ผู้ที่มีกรณีพิพาท นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี โดยคู่กรณีไม่มีสถานะเป็นโจทก์/จำเลย และไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาล ใช้เวลาในการดำเนินการไกล่เกลี่ยเร็วกว่าการถูกฟ้องคดีต่อศาล เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้พูดคุยกัน ทำให้ข้อพิพาทยุติลงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี อันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชน และการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้

ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าธรรมเนียมศาล เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ทั้งสองหน่วยงานต่างมุ่งหวังให้เป็นทางเลือกที่สำคัญในการระงับข้อพิพาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน