ศาลเยาวชนฯ มีนบุรี  สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ศาลเยาวชนฯ มีนบุรี  สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ศาลเยาวชนฯ มีนบุรี  สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน

เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

            นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  มอบหมายให้  นางสาวเพียงจิตต์   คล้ายสวน  หัวหน้าผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางพรพิมล  พรชนะรักษ์  ผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าโครงการ EQ-MQ  จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  รุ่น 2/2565 พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ  นำโดย คุณหญิงยุพดี  สิงห์โตโรจน์  คณะวิทยากร  และเยาวชนจำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกิจกรรมชั้น 7 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) กรุงเทพมหานคร

                ทั้งนี้  โครงการ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เป็นกิจกรรมในเชิงรุกของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ และสอนทักษะการปฏิเสธ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมสร้างความคิดเชิงบวก  คุณธรรมนำชีวิต  คืนคนดีสู่สังคม ฯลฯ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ที่อาจกระทำความผิดซ้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทางสัมคมและกระแสค่านิยมทางวัตถุเป็นสิ่งเร้าชักจูงให้เกิดการกระทำความผิดได้  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายพร้อมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน

 

You may also like

ผอ.สกสว. นำผู้บริหารเข้าพบ“รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick win” โจทย์แรกเดินหน้าแก้ยากจนเบ็ดเสร็จ

ผอ.สกสว.