ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองส่งออกปี 66 หดตัวที่ -2.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองส่งออกปี 66 หดตัวที่ -2.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองส่งออกปี 66 หดตัวที่ -2.5%

การส่งออกไทยในเดือนกันยายน 2566 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 2.1%YoY โดยการส่งออกผลไม้ไปจีนยังเติบโตได้ และส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไทยไปจีนขยายตัวได้ถึง 14.4%YoY นอกจากนี้ การส่งออกอัญมนีและเครื่องประดับ (รวมทองคำ) ขยายตัวได้อย่างมีนัยสำคัญในเดือนนี้ แม้ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยชั่วคราวจากงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของกระทรวงพาณิชย์ในเดือนเดียวกัน แต่ปัจจัยด้านราคายังอาจช่วยหนุนการส่งออกทองคำของไทยระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า การส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 อาจยังได้รับแรงกดดันจากบรรยากาศการค้าโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น โดยความตึงเครียดจากความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น อาทิ อิสราเอล-กลุ่มฮามาส รัสเซีย-ยูเครน อีกทั้ง ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจเข้ามากดดันการส่งออกไทย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน สภาพอากาศที่แปรปรวน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยฐานที่ต่ำในไตรมาสที่ 4/2565 รวมถึงการส่งออกที่พลิกกลับมาเป็นบวกในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมีมุมมองว่า ภาพรวมทั้งปี 2566 การส่งออกของไทยหดตัวที่ -2.5% แต่หากสัญญาณการส่งออกไทยยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลให้มีโอกาสที่การหดตัวดังกล่าวจะลดลงจากที่คาดการณ์ไว้

 

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน