“สคช.-เกษตร”พลิกวิกฤติโควิด ชูผลิตผลเกษตรสู่สุดยอดเมนูอาหาร

“สคช.-เกษตร”พลิกวิกฤติโควิด ชูผลิตผลเกษตรสู่สุดยอดเมนูอาหาร

“สคช.-เกษตร”พลิกวิกฤติโควิด

ชูผลิตผลเกษตรสู่สุดยอดเมนูอาหาร

                "สคช.ยกระดับผลิตผลเกษตรไทยสู่สุดยอดเมนูอาหาร….พลิกวิกฤตโควิดช่วยทั้งเกษตรกรไทย และผู้ประกอบอาหารมีรายได้ สรรสร้างความอร่อยแบบมีคุณภาพ" หนุนเกษตรกรไทย ด้วยวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรง ภายใต้โครงการ Local Hero ของคณะอนุกรรมการ E-Commerce กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) กับการอบรมออนไลน์หลักสูตร " The Best Menu from Best Thai Ingredient สุดยอดเมนูจากเกษตรไทย"

                โดยวัตถุดิบจากมือเกษตรกรโดยตรง ปลากะพงจาก “Trat House Seafood” จากจังหวัดตราด มะม่วงจากสวนวงษ์แก้วนุกูล และสวน ช.ภารดี ผลไม้ขึ้นชื่อจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เสาวรสฮาวายจากไร่ป๊ะป๋า ผลผลิตจากความรักของทุกคนในไร่ป๊ะป๋า และไข่ปูนาหรือมันปู ส่งตรงจากศูนย์การเรียนรู้ให้คำปรึกษาเพาะพันธ์และขยายพันธุ์ปูนาระบบการเลี้ยงน้ำใสไร้พยาธิ ครบวงจร 100% อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสินค้า ส่งเสริมการขาย โควิดไม่สามารถหยุด การพัฒนาทักษะอาชีพ

                ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.)กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 : หลักสูตร " The Best Menu from Best Thai Ingredient สุดยอดเมนูจากเกษตรไทย"  การจัดอบรมในวันนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ชั้น 2, สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร  อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 3, สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 2 และสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2

 

                โดยวิทยากรมากประสบการณ์ เชฟปู นิมมาน ศรีเมฆานนท์น เชฟจากรายการ Food Travel TV  และเชฟกะทิ ธัญมน ตันแจ่มใส Food Stylist เข้ามาถ่ายทอดความรู้ทั้งในเรื่องเคล็ดลับการปรุงอาหาร การแปรรูป การบริหารจัดการวัตถุดิบ การบรรจุอาหารในภาชนะรมาตรฐานได้ถูกต้องตามหลักการ และการเลือก Packaging บรรจุภัณฑ์หีบห่อเพื่อการจำหน่ายสินค้า

                การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งเกษตรกร เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร โรงแรม  ที่มีความสนใจในกิจการร้านอาการ และต้องการต่อยอดความรู้ ต่อยอดธุรกิจ หรือแม้แต่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ