สนใจ สมัครได้เลย! กรมศุลฯเปิดอบรม “ความรู้กฎหมายศุลกากรเบื้องต้น”

สนใจ สมัครได้เลย! กรมศุลฯเปิดอบรม “ความรู้กฎหมายศุลกากรเบื้องต้น”

สนใจ สมัครได้เลย! กรมศุลฯเปิดอบรม

“ความรู้กฎหมายศุลกากรเบื้องต้น”

                กองกฎหมาย กรมศุลกากร ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการอบรมความรู้กฎหมายศุลกากรเบื้องต้น”ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก ความผิดตามกฎหมายศุลกากร ของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากร ฯลฯ ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting ให้แก่ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 2 รุ่น

                รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

            รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

                สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด)

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th

You may also like

“โลตัส”ฉลอง 28 ปี ตอกย้ำผู้นำวงการค้าปลีกสมัยใหม่ โหมรุก New SMART Retail ลุยเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่

“โ