สร้างชาติด้วยหลัก “เหตุผล&ความจำเป็น”

สร้างชาติด้วยหลัก “เหตุผล&ความจำเป็น”

สร้างชาติด้วยหลัก “เหตุผล&ความจำเป็น”

บ้านเมืองเราจะศิวิไลซ์มากมายสักเพียงใด? หากเราคนไทย โดยเฉพาะ “ชนชั้นนำ” บางกลุ่ม? จะเลิก “ดัดจริต” คิดสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อหวังทำลายล้างกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เหมือนเช่นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

นโยบายบางอย่าง? โครงการบางโครงการ? ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย หวังใช้เป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย แต่กลับถูกอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย พุ่งเป้าโจมตีและทำลายล้าง ด้วยกลวิธีที่ล้ำลึกเกินคำบรรยายและเหนือจิตนาการสุดๆ

ทำให้โครงการของรัฐ…ในบางรัฐบาล ถูกวัดผลและประเมินว่า…“คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?” “ประเทศชาติจะได้กำไรหรือขาดทุน?” “โครงการที่ว่ามันดีหรือไม่ดี?” สารพัดจะสร้างวาทกรรมกันขึ้นมา เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่า…ควรทำโครงการเหล่านั้นหรือไม่?

จะด้วยเหตุผลที่เกรงว่า…กลุ่มก้อนของตัวเองอาจสูญเสียผลประโยชน์และโอกาสทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรืออาจเป็นเพราะเกิดรู้สึก “อิจฉาริษยา” ขึ้นมาก็ตามที แต่ผลจากการกระทำดังกล่าวนั้น ได้ “ฉุดรั้ง” ให้ประเทศไทย…ย่ำอยู่กับที่ และทำให้คนไทยพลอยสูญเสียโอกาสในชีวิตไปอย่างมากมาย

ทั้งๆ ที่พื้นฐานของการสร้างชาติ โดยการยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแล้ว จะใช้สิ่งเหล่านี้มา “ชี้วัด” ในลักษณะ “ชี้เป็นชี้ได้” ไม่ได้เด็ดขาด!

หากจะประเมินผลงานของรัฐบาลด้วยความบริสุทธิ์ใจ…เราคนไทยคงต้องหันกลับมาทบทวนและไตร่ตรองกันอย่างมีสติ และยึดหลักเหตุผลที่ว่าด้วย “ความจำเป็น” ของชาติและประชาชนเป็นหลักก่อน ที่สำคัญอย่าได้คิดว่าโครงการอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภานั้น จะต้องขาดทุนหรือกำไร? ดีหรือไม่ดี? คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า?

รัฐบาลทุกรัฐบาล ที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ…อำนวยโอกาสและสร้างความเจริญให้กับชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังจะต้องกระจายทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ไปสู่ผู้คนในสังคมไทยอย่างเท่าเทียมกัน หรืออย่างน้อยก็ไม่ควรทำให้เกิดการ “กระจุกตัว” อยู่กับคนไทยบางกลุ่ม หรือกลุ่มผลประโยชน์บางค่าย? เช่นเป็นอยู่!

แต่การจะ “ลด ละ เลิก” พฤติกรรมข้างต้นของ “ชนชั้นนำ” บางกลุ่ม? นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย! เพราะโครงข่ายการทำงานของพวกเขาได้หยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานและกระจายตัวในวงกว้าง กระนั้น หากเราคนไทยจะคิดนึก “คำสอนพ่อ” ด้วยการยึดโยงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆ แล้ว เราคงต้องหันมายึดหลักการบางอย่างกันใหม่…ด้วยการยึดหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่เป็นตั้งสำคัญกันจริงๆ

จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้? จำเป็นไหมที่จะต้องทำการสร้างเขื่อน และ/หรือ สร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ขึ้นมา เพื่อผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับและสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย

จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องมีโครงการ “รถไฟความเร็วสูง” ที่วิ่งให้บริการประชาชนระหว่างเมือง และมีโครงการรถไฟฟ้าวิ่งบริการรับ-ส่งผู้คนในบางเมืองใหญ่จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องมีโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำมากในหน้าฝน และน้ำน้อยจนขาดแคลนในหน้าแล้ง

จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบสังคม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคนไทย ได้มีและยึดโยงเป็นหลักคิดและการปฏิบัติตน นำสู่โอกาสในชีวิตที่ดีกว่า และอื่นๆ อีกมากมาย

ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่เราคนไทยควรจะหันมาสำรวจตัวเองและนึกทบทวนกันให้ดีว่า…เราควรจะขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยหลักการ “เหตุผลและความจำเป็น” ของชาติบ้านเมืองและของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นสำคัญ ก่อนหลักการและเหตุผลอื่นๆ

สุเมธ จันสุตะ

You may also like

บาทแตะจุดแข็งสุดรอบ 4 เดือน ก่อนพลิกกลับมาอ่อนค่า  ขณะหุ้นไทยปรับลดลง ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือน พย.

บาทแตะจุ