สร้างฝายซีเมนต์น้ำล้นที่บ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา

สร้างฝายซีเมนต์น้ำล้นที่บ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา

สร้างฝายซีเมนต์น้ำล้นที่บ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา  

                เมื่อวันที่ 21 นี้ นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมผู้จัดการ ธกส.ปง จ.พะเยาและ นายก อบต.ออย ได้ร่วมเดินทางไปดูการสร้างฝายซีเมนต์น้ำล้น ที่บ้านแม่ทาย ต.งิม อ.ปง ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ ธกส.ได้อนุมัติให้สร้างตามข้อเสนอของชมรมฯในวงเงิน 2 แสนบาท โดย ธกส.อนุมัติตรงไปถึงเกษตรกรบ้านแม่ทาย เป็นฝ่ายร่วมแรงและซื้อหาวัสดุไปสร้างด้วยตนเอง  โดยมีนายช่างของ ธกส.ให้คำแนะนำ ซึ่งจะมีพิธีเปิดฝายกักน้ำ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ โดยนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ให้เกียรติเป็นประธาน

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ