สร้างห้องเรียนนอกกรอบ “เคเอฟซี”จับมือ”กสศ.” นำร่องสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษา

สร้างห้องเรียนนอกกรอบ “เคเอฟซี”จับมือ”กสศ.” นำร่องสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษา

สร้างห้องเรียนนอกกรอบ

“เคเอฟซี”จับมือ”กสศ.” นำร่องสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น

แก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษา

   เคเอฟซี ประเทศไทย จับมือ กสศ. เดินหน้าโครงการ “KFC Bucket Search” นำร่องสร้างหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่น เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ตั้งเป้ายกระดับชีวิตของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน 300 คน ภายในปี 2567 หลักสูตรนอกกรอบของเคเอฟซีช่วยจุดประกายความหวังด้านการศึกษา และเปิดประตูสู่อาชีพที่ดีในอนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกศักยภาพไม่ควรถูกทอดทิ้ง” โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาร่วมงาน งานจัดขึ้นที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) นางสาวภัทรา ภัทรสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริหารแบรนด์เคเอฟซี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดร. ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

พร้อมเปิดตัวห้องเรียนเคเอฟซี และสร้างหลักสูตรนอกกรอบ หรือ “หลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ” เป็นการนำร่องการศึกษายืดหยุ่นที่เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานและเรียนไปพร้อมกัน ตัวอย่างวิชาเรียน เช่น ด้วยใจรักนักบริการ ที่จะเรียนรู้เรื่องของงานบริการในร้านอาหาร รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ หรือวิชาจักรวาลภาษาในโลกธุรกิจเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการทำงาน และที่พิเศษอีกวิชาของเคเอฟซีคือ ตัวตึงวงการอาหาร และปรมาจารย์ด้านการครัว ที่จะทำให้เข้าใจมาตรฐานการทำสินค้าให้อร่อยถูกสุขลักษณะในทุกคำ

ติดตามกิจกรรมนี้ได้ที่แฮชแท็ก #KFC #KFCBucketsearch #KFCThailand #ThailandZeroDropout #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้