“สหภาพฯขสมก.ขอบคุณ “รชค.มนพร” รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านปรับปรุงเส้นทางฯ พร้อมยืนยันรักษาประโยชน์องค์กรเพื่อประชาชน

“สหภาพฯขสมก.ขอบคุณ “รชค.มนพร” รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านปรับปรุงเส้นทางฯ พร้อมยืนยันรักษาประโยชน์องค์กรเพื่อประชาชน

“สหภาพฯขสมก.ขอบคุณ “รชค.มนพร”

รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านปรับปรุงเส้นทางฯ

พร้อมยืนยันรักษาประโยชน์องค์กรเพื่อประชาชน

    ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายในวันนี้ได้เข้ารับหนังสือและข้อเรียกร้อง จากนายประมิต เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมด้วยสมาชิกสหภาพฯ ถึงกรณีที่ว่า ขอคัดค้านการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จากกรณีที่บริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ จำนวน 36 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของ ขสมก.

โดยภายหลังจากการเจรจา ตนได้เข้าใจและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของกระชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ “นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม

สำหรับหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้จะเร่งพิจารณาการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 โดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และไม่ส่งผลกระทบกับ ขสมก.

ด้านนายประมิต เมฆฉาย ประธาน สร.ขสมก.  ได้กล่าว  ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ช่วยให้พนักของ ขสมก.  สามารถเบิกจ่ายงบค่ารักษาพยาบาลได้โดยตรงพนักงาน ขสมก. ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งถือว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีมนพร  เจริญศรี  ได้เห็นความสำคัญของพนักงาน

You may also like

W9 หนุนคนไทยวางแผนมีบุตรอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับตลาดท่องเที่ยว”ผู้มีบุตรยาก”

W9 หนุนค