สะดุ้ง! ยึดบัญชีเงินฝากที่นิ่งเกิน 10 ปี

สะดุ้ง! ยึดบัญชีเงินฝากที่นิ่งเกิน 10 ปี

สะดุ้ง! ยึดบัญชีเงินฝากที่นิ่งเกิน 10 ปี

 

สะดุ้ง! ยึดบัญชีเงินฝากที่นิ่งเกิน 10 ปี

 

หากข่าวนี้เป็นจริง! คงสร้างกระแสแรงต้านจากชนชั้นกลางและพวกเศรษฐีเก่าอย่างแน่นอนกับข่าวโยนก้อนหินถามทาง ที่หลุดออกมาจากกระทรวงการคลัง ทำนองรัฐเตรียมคลอดกฎหมายดึงเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปีเก็บเข้าคลัง !

เรื่องนี้เป็นการให้ข่าวของ นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่พูดกับนักข่าวไว้ก่อนหน้านี้ ว่า สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. …… เพื่อใช้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในทางธุรกรรมการเงินเป็นระยะเวลานานของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผอ.สศค. ย้ำว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นไปตามหลักการสากล และในหลายๆ ประเทศก็ทำกัน โดยนำเงินมาไว้ในคงคลัง แต่เนื่องจากเป็นเงินฝากของประชาชน รัฐจึงจะไม่นำเงินจำนวนนี้ไปใช้อย่างอื่น แค่เอามาพักไว้เท่านั้น โดยหากเจ้าของบัญชีมีหลักฐานมาขอคืนเงิน รัฐก็พร้อมส่งมอบคืนให้ ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวรวมกันทั้งสิ้นในระดับหมื่นล้านบาททีเดียว

ลองสำรวจดูคร่าวๆ เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. …… ซึ่งมีสาระสำคัญตรงที่ “บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการฝาก ถอน หรือ โอนเงิน ในบัญชีเงินฝาก เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน โดยภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัญชีของสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดระยะเวลาเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาท เพื่อดำเนินการฝาก ถอน หรือ โอนเงิน หรือปิดบัญชีนั้นภายในวันสิ้นปี”

คงต้องจับดูตากันต่อไปว่า กฎหมายตัวนี้จะคลอดออกมาหรือไม่? เมื่อไหร่? และอย่างไร? จะมีรายการ “ลักหลับ” เหมือนกฎหมายหลายๆ ตัว ก่อนหน้านี้ เหมือนที่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จาก 7% เป็น 9% อีกหรือเปล่า?.

 

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha