สินค้าไทยไอเดียล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

สินค้าไทยไอเดียล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

 

 สินค้าไทยไอเดียล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ 

            กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้า Creative Economy ส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบต่อเนื่องใช้เวที DEmark 2018 (ดีมาร์ค 2018) กระตุ้นและสร้างแรงผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักสร้างสรรค์ไทยเทียบเท่าระดับสากล  ปีนี้นักออกแบบสินค้าไทยคว้ารางวัลไปถึง 61รายการ จากผู้สมัคร 608 รายการ     พร้อมโกอินเตอร์สู่งาน G-Mark ประเทศญี่ปุ่น

                นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 Design ExcellenceAward หรือ DEmark 2018 ถือเป็นรางวัลการันตีความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพและประโยชน์ใช้สอยสำหรับสินค้าดีไซน์ โดยนักออกแบบชาวไทยและถือเป็นหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ “Creative Economy” ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมฯมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสร้างเวทีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพต่อผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ DEmark 2018 ในปีนี้มีนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 608 รายการ โดยมีสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 จำนวนทั้งสิ้น 61 รายการใน 6 สาขาได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ และกราฟิกดีไซน์ ซึ่งผลงานชนะเลิศ DEmark ทุกรายการนำไปจัดแสดง พร้อมเปิดตัวสินค้าภายในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ (STYLE) ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากลเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบนเวทีการค้าโลกในขณะนี้สินค้าที่มีจุดต่างที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานย่อมได้เปรียบสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าที่มีลักษณะธรรมดา

                “ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาของโครงการฯ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาทางฝีมือและความคิดของกออกแบบไทยอย่างเป็นลำดับ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้า เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับสินค้าประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น           หรือJETRO และJapan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล และสนับสนุนสินค้าที่ได้รางวัล DEmark เข้าร่วมการตัดสินรางวัล Good Design

         Exhibition (G-mark) โดยในปีนี้สินค้าที่ได้รับรางวัล จำนวน 18 ผลงาน เตรียมนำไปจัดแสดงในงาน G-mark ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบไทยโดยได้ร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ได้รับรางวัลดีมาร์คและรางวัลการันตีด้านการออกแบบอื่นๆอวดสู่สายตาโลกด้วยการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าSiam Discovery และ IconSiam ในอนาคตต่อไป” นางวรรณภรณ์ กล่าว

                 ด้านม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม      เพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า DEmark (ดีมาร์ค) คือเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบทั้งด้านรูปลักษณ์ (Design) และคุณสมบัติการใช้งาน (Functional) และยังเป็นการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดี โดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โครงการประกวดที่จัดขึ้นนั้นเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของบุคลากรในวงการออกแบบไทยและยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีพื้นที่แสดงไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

                “สำหรับแนวคิดการจัดงานดีมาร์คในปีนี้คือ Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์    สุดล้ำ โดยให้นักออกแบบมองย้อนกลับไปยังรากฐานแนวความคิดดั้งเดิม ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบของไทยในแต่ละแขนง โดยนำมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบในปัจจุบันเพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ที่จะสามารถนำมาต่อยอดสร้างผลงานให้เป็นอัตลักษณ์ไทยสู่สากล ซึ่งสอดรับกับแนวคิด Creative Thailand:สร้างสรรค์ สร้างชาติ ของทางกระทระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ พร้อมสร้างสรรค์สินค้าและบริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอันเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป

                สำหรับผู้ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 (DEmark Award 2018) ในปีนี้มีทั้งสิ้น 61 รายการ ดังนี้ โดยประเภทกราฟิกดีไซน์ มีผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง18 รายการ แสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดและฝีมือการออกแบบของคนไทยที่ทัดเทียมต่างประเทศ อาทิ การออกแบบภาพรวมนิทรรศการ การออกแบบไกด์บุ๊คการออกแบบโลโก้และคอร์ปอเรทไอเดนดิตี้ (Corporate Identity) เป็นต้น ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์และบรรจุภัณฑ์สินค้า มีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ10 รายการ ประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์  9 รายการ ประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการ และประเภทสินค้าอุตสาหกรรม 6 รายการตามลำดับ ซึ่งในแต่ละประเภทจะแสดงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดสิ่งที่เหมือนกันคือผลิตผลทางความคิดของนักออกแบบไทยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถหลายผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หลายผลิตภัณฑ์ก็ถูกส่งไปตีตลาดต่างประเทศมาแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการออกแบบเราไม่น้อยหน้าใครในโลก” ม.ล. คฑาทอง กล่าว

                นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตราสัญลักษณ์ DEmarkแล้วกว่า 749 รายการและสินค้าที่ได้รับรางวัล G-mark   428 รายการ อีกทั้งในปีนี้ยังให้ความสำคัญต่องานหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและงานฝีมือท้องถิ่น โดยจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีความโดดเด่นในระดับสากล รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดจ้างงานและเป็นที่รู้จักมากขึ้น   ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

 

 

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร