“สี จิ้นผิง”เน้นย้ำสายสัมพันธ์ครอบครัว เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ

“สี จิ้นผิง”เน้นย้ำสายสัมพันธ์ครอบครัว เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ

“สี จิ้นผิง”เน้นย้ำสายสัมพันธ์ครอบครัว

เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ

   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ของจีนได้เน้นย้ำในหลายโอกาสถึงสายสัมพันธ์ครอบครัวอันแน่นแฟ้นตามประเพณีของจีน โดยเฉพาะความเอาใจใส่ของแม่ และความสำคัญของประเพณีนี้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและการพัฒนาประเทศ

ก่อนวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมปีนี้ ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (ซีเอ็มจี, CMG) ได้เผยแพร่เรื่องราวในวันเสาร์ ซึ่งเล่าถึงคำพูดและคำคมของประธานาธิบดีจีนเกี่ยวกับความเป็นแม่และความรักในครอบครัว เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณงามความดีตามประเพณีของประชาชาติจีน

ทั้งนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีได้กล่าวคำทักทายในเทศกาลตรุษจีนเมื่อปี 2558 ประธานาธิบดีสีได้ท่องบทกวี “ลูกที่อยู่นอกบ้าน” ของเมิ่งเจียว (Meng Jiao) ในสมัยราชวงศ์ถัง (1161-1450) เพื่ออธิบายว่าประเพณีของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัวจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปในตลอดประวัติศาสตร์

เส้นด้ายในมือของแม่ กลายเป็นเสื้อผ้าของลูกที่จะเดินทางไปไกล เย็บปักอย่างละเอียดให้ก่อนออกเดินทาง เกรงอีกช้านานจึงกลับมา

ประเทศจีนให้ความสำคัญกับครอบครัว และหวงแหนสายสัมพันธ์ของครอบครัวมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัยโบราณ”

ในปี 2559 ประธานาธิบดีสีได้เรียกร้องให้ผู้คนตระหนักถึงคุณธรรม และวัฒนธรรมประเพณีในครอบครัวชาวจีน เพื่อสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้า และความสามัคคีทางสังคมในงานประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวตัวอย่างทั่วประเทศจีน

พร้อมกล่าวอีกว่าคุณแม่ผู้ใจดีที่เลี้ยงลูกให้กับครอบครัวถือเป็นหนึ่งในคุณงามความดีตามประเพณีของประชาชาติจีน

ครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมหัวใจของครอบครัวอีกด้วย ประเทศและชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อสถาบันครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี” ประธานาธิบดีสี กล่าว

ประธานาธิบดีจีนให้ความสำคัญกับครอบครัวมาโดยตลอด และคำพูดของประธานาธิบดีสีในงานเฉลิมฉลองในปี 2560 เกี่ยวกับงานรวมญาตินั้น ได้ตราตรึงเข้าไปในหัวใจของผู้คนนับล้าน

ผู้คนอาจอุทิศตัวให้กับการทำงาน อดนอนและไม่ได้ทานอาหาร พวกเขาอาจรีบไปยังที่ต่างๆ เพื่อหาเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ควรลืมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมนุษย์ และไม่ควรเว้นระยะห่างเพื่อตัดขาดสายสัมพันธ์เหล่านั้น ท่ามกลางงานที่ยุ่งวุ่นวายในแต่ละวัน เราไม่ควรลืมสายสัมพันธ์ที่แท้จริงของมนุษย์ เราไม่ควรมองข้ามสามสัมพันธ์ดังกล่าว ขณะที่เราออกเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่หยุดหย่อน”

ประธานาธิบดีสีที่เติบโตมาในครอบครัวที่ดี และในฐานะประชาชน ไม่เคยลืมความสำคัญของความสุขที่ครอบครัวหลายสิบล้านครอบครัวมุ่งมั่นไขว่คว้าเพื่อให้ได้มา โดยได้เน้นย้ำถึงเรื่องครอบครัว การศึกษาของครอบครัว และประเพณีของครอบครัวอยู่เสมอ

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้