สู่ความยุติธรรม

สู่ความยุติธรรม

สู่ความยุติธรรม

 คุณศรีสุรางค์ วรรณสถิตย์ นายจ้างของ WIN WIN เดินทางมาขอบคุณสมาคมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ที่ได้จัดทีมกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ แม่บ้านชาวพม่า จนกระทั่งได้รับอิสรภาพ ถูกปล่อยตัวจากฑัณสถานหญิง คลองเปรม หลังจากต้องถูกจองจำ เป็นเวลา 23 วัน

You may also like

คปภ. เร่งช่วยด้านประกันภัยเหตุเสียชีวิต 3บาดเจ็บกว่า 50 จากท่อส่งก๊าซระเบิด

คปภ. เร่