“ส.กีฬาแข่งเรือใบฯ”จัดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ”

“ส.กีฬาแข่งเรือใบฯ”จัดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ”

“ส.กีฬาแข่งเรือใบฯ”จัดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ”

            พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ เป็นประธานการประชุม โครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ อ.สัตหีบ ได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอสัตหีบ

                โดยมี“เรือใบ” เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว แนวทางการดำเนินการจะเชิญชวนให้สถานศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมและมีส่วนสนับสนุนในการทำโครงการฯ โดยบรรจุกีฬาเรือใบเป็นวิชาเลือกหรือเป็นกิจกรรมชมรมของสถานศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมแล่นใบที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์สมุทรกีฬา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีผู้แทนจาก โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ร.ร.สิงห์สมุทร ร.ร.สัตหีบ 1 ร.ร.สัตหีบ 2 ร.ร.นาวิกโยธินบูรณะ ร.ร.ธัมมสิริศึกษา ร.ร.มารีวิทย์ ร.ร.เกล็ดแก้ว ร.ร.วัดเขาชีจรรย์ ร.ร.บางเสร่ ร.ร.พลูตาหลวง เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลบางเสร่ และเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ณ ห้องประชุมเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ 1  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                ซึ่งผลสรุป ในที่ประชุมทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียน เห็นด้วยกับโครงการ ซึ่งจะเป็นผลดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ