หนุน “ไทยเที่ยวไทย” ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนนงนุชพัทยา-ฟรี!

หนุน “ไทยเที่ยวไทย” ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนนงนุชพัทยา-ฟรี!

หนุน “ไทยเที่ยวไทย”

ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนนงนุชพัทยา-ฟรี!

               ตามคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ให้สถานที่ท่องเที่ยวทั้งราชการและเอกชนทุกแห่ง เปิดให้บริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สวนนงนุชพัทยา พร้อมเปิดให้บริการควบคู่ไปกับมาตรการความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA และ Safe travels ซึ่งได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

               นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ทางสวนนงนุชพัทยา ได้ปฎิบัติตานนโยบายดังกล่าวข้างต้น พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ที่ผ่านมาสวนนงนุชพัทยา ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดทุกวันและเพิ่มโซนต่างๆ อาทิ เนิร์สเซอรี่ไม้ภายใน ,เนิร์สเซอรี่ตะบองเพชร    และพิพิธภัณฑ์หัวโขน

               ในการเปิดให้บริการครั้งนี้ ทางสวนนงนุชพัทยา ยินดีมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สารมารถเข้าชมสวนนงนุชฟรี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย

              ทั้งนี้เพียงท่านแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณชานชาลาประตูทางเข้า ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสวยมากว่า 40 สวนฟรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 30  ก.ย.64

 

You may also like

แบงก์ชาติ-ส.ธนาคารไทยแจงกรณี “แอปดูดเงิน”

แบงก์ชาต