“หนูเล็ก  เบญจรงค์”ภูมิปัญญาแห่งชุมชนดอนไก่ดี ขึ้นหิ้งที่  24 ช้อปปิ้ง ”

“หนูเล็ก  เบญจรงค์”ภูมิปัญญาแห่งชุมชนดอนไก่ดี ขึ้นหิ้งที่  24 ช้อปปิ้ง ”

“หนูเล็ก  เบญจรงค์”ภูมิปัญญาแห่งชุมชนดอนไก่ดี ขึ้นหิ้งที่  24 ช้อปปิ้ง ”

             ซี พี ออล์ล  เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชน สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก  ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ทเวนดี้โฟร์ ช้อปปิ้ง   สร้างรายได้ลงสู่ชุมชน

        การลงพื้นที่ไปดูผู้ประกอบการในทุก ๆกิจการ  เพื่อสิ่งเสริมช่องทางการขายผ่าน เว็บไซต์ www.24catalon.com,www.ShopAt24.com ,www.amulet24 .com และร้านค้าในกลู่มของ ซีพี ออล์ล  นั้น คุณอำพา  ยงพิศาลภพ   รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ทเวนตี้โฟร์  ช้อปปิ้ง  จำกัด  บอกว่า  เป็นหน้าที่เพราะบริษัทมีนโยบายที่จะร่วมกันสร้างโอกาสและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอี (SME)  และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ  และที่สำคัญคัญคือการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ให้กับพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร   ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายผ่านเทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง  กว่า  20,000  รายการ

        ด้านคุณประภาศรี  พงษ์เมธา  หรือพี่หนูเล็ก   เจ้าของผลิตภัณฑ์ “  หนูเล็กเบญจรงค์”  และเลขานุการกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี   บอกว่า  กว่า 20  ปีที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์  ในชุมชนแห่งนี้  โดยตนเองได้เชิญชวน  ชักนำคนในพื้นที่รวมทั้งญาติพี่น้องให้มาร่วมกันผลิตเครื่องเบญจรงค์  หลังจากตนเองตกงานเพราะบริษัทได้ปิดกิจการลง   และได้นำความรู้จากการเป็นลูกจ้างของโรงงานผลิตจานชาม   มาต่อยอดและสานต่อร่วมกับคนในท้องถิ่นจนเป็น  หนูเล็ก เบญจรงค์  ชุมชนดอนไก่ดี  แห่งจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีโดดเด่นจนได้รับการยอมรับ สามารถนำโชว์อยู่บนสายการบินไทยได้

        คุณอำพาฯ   บอกว่าผลิตภัณฑ์ หนูเล็ก  เบญจรงค์   สวยงามและมีเอกลักษณ์จริง ๆ หลังจากนำขึ้นเว็บไซต์ www. 24catalog.com  และในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ก็ได้รับการตอบรับทันที@   

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U