หุ่นยนต์นักเคมี AI ทำงานนอกโลก ช่วยผลิตออกซิเจนบนดาวอังคาร     

หุ่นยนต์นักเคมี AI ทำงานนอกโลก ช่วยผลิตออกซิเจนบนดาวอังคาร     

หุ่นยนต์นักเคมี AI ทำงานนอกโลก

ช่วยผลิตออกซิเจนบนดาวอังคาร      

สุทธิชัย ทักษนันต์

การศึกษาเรื่องหุ่นยนต์ AI นักเคมีนี้ มีการเผยแพร่ในสื่อด้านการวิจัย Nature วันที่ 13-11-2023

นักวิจัยจีนได้พัฒนาหุ่นยนต์นักเคมีที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งอาจทำให้สามารถสกัดออกซิเจนจากน้ำบนดาวอังคารได้

มีแนวคิดที่จะให้หุ่นยนต์ใช้วัสดุที่พบได้บนดาวอังคาร เพื่อผลิต Catalysts หรือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะสลายน้ำ แล้วปล่อยออกซิเจนออกมา

การสร้างออกซิเจนโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ทำให้การอพยพมนุษย์ไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารดูสมเหตุผล และมีความเป็นไปได้มากขึ้น

เราคงเอาทุกอย่างไปจากโลกเพื่อไปอยู่บนดาวอังคารไม่ได้

เป้าหมายในการศึกษาของทีมวิจัย คือ ตรวจสอบว่าเครื่องจักร ซึ่งหมายถึงหุ่นยนต์ AI สามารถผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่บนดาวอังคารได้หรือไม่

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้แบบนักเคมี มีการใช้กรดและด่างในการละลายและแยกแยะวัสดุ จากนั้นวิเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้น แล้วค้นหาสูตรมากกว่า 3.7 ล้านสูตรสำหรับสารเคมีที่สามารถสลายน้ำได้

ขบวนการศึกษาหาสูตรต่างๆที่ทำกับน้ำแข็งที่ขั้วดาวอังคารและใต้พื้นผิวดาวเคราะห์ หากใช้มนุษย์ที่เป็นนักเคมีทำ อาจต้องใช้เวลานานถึง 2,000 ปี

หุ่นยนต์มีสมอง AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยความรู้ทางด้านเคมีโดยตรง โครงสร้างของตัวหุ่นยนต์พร้อมทำงานในสภาพแวดล้อมนอกโลก

หุ่นยนต์ AI นักเคมี สามารถศึกษาสารประกอบในแร่ที่มีอยู่บนดาวอังคารได้โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากมนุษย์

ทีมงานวิจัยเปิดเผยว่า นอกจากการทำงานบนดาวอังคารแล้ว หุ่นยนต์ AI นักเคมี ยังสามารถทำงานบนดวงจันทร์ได้

นอกจากผลิตออกซิเจนแล้ว ก็อาจรวมไปถึงการผลิตปุ๋ยสำหรับพืชที่จะเอาไปปลูกนอกโลกด้วย

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน