อย.ไฟเขียว 7 บริษัท นำเข้าเมล็ดพันธ์ุกัญชง ระวัง!พวกฉวยโอกาสหลอกขาย

อย.ไฟเขียว 7 บริษัท นำเข้าเมล็ดพันธ์ุกัญชง ระวัง!พวกฉวยโอกาสหลอกขาย

อย.ไฟเขียว 7 บริษัท นำเข้าเมล็ดพันธ์ุกัญชง

ระวัง!พวกฉวยโอกาสหลอกขาย

                เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชง กลุ่มแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และสเปน บางรายนำเข้าจากแคนาดา อิตาลี ได้แก่

                บริษัท สันติสุข อกริเทค จำกัด

                บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด

                บริษัท ลีน แอนด์ ยัง จำกัด

                บริษัท แพล้นโทโลยี จำกัด

                บริษัท อีสเทิร์น สเปรคตรัม กรุ๊ป จำกัด

                บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด

                บริษัท กัญชภัทร จำกัด

                ทั้งนี้ อย. จะเร่งพิจารณาคำขอและทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ใบอนุญาตสกัดกัญชง รวมทั้งใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงตลอดห่วงโซ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

                รองเลขาธิการ อย.กล่าวอีกว่า หลังจากกฎกระทรวงกัญชงมีผลใช้บังคับปรากฏว่า มีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งต้นน้ำเพื่อปลูกกัญชง กลางน้ำเพื่อสกัดสารสกัดจากกัญชง และปลายน้ำเพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้มีคนฉวยโอกาสหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD มีการตั้งราคาขายสูงมาก

                ดังนั้น สำนักงานอย. ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากกฎกระทรวงกัญชงเพิ่งเปิดให้ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสารสกัด CBD จากกัญชงจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ และขอย้ำว่า ผู้ขออนุญาตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้หากเป็นเมล็ดพันธุ์ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น และหากเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

You may also like

ชี้นักลงทุนในอาเซียนยุคโควิด เน้นสุขภาพการเงิน-การออมมากขึ้น

ชี้นักลง