อุดหนุนการศึกษา

อุดหนุนการศึกษา

อุดหนุนการศึกษา

ราชสกุลเทพหัสดิน ได้ร่วมบริจาคเงินให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตั้งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา แก่นิสิตคณะต่างๆ

รายชื่อทุนประจำปี 2562

1.ทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

2.ทุนสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

3.ทุนพระยาอนุกิจวิทูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

4.ทุนคุณโชดิ และ อาจารย์เสนาะจิต (เทพหัสดิน ณ อยุธยา)สุวรรณโพธิ์ศรี

ผู้รับ คณะอักษรศาสตร์

5.ทุนคุณเล็ก และ อาจารย์ยาหยี(เทพหัสดิน ณ อยุธยา)สาวนาบน

ผู้รับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.ทุนคุณธารี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้รับ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์

 

You may also like

รายงาน Ericsson ฟันธง 5G ขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียทะยานแตะ 550 ล้านราย

รายงาน E