“อ.พุทธมณฑล”จับมือ “อปท.” ระดมแจกอุปกรณ์การศึกษา 11 โรงเรียน มุ่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ อนุบาล ถึง ม.3-เผยนักเรียนสุดปลื้มที่ได้เห็นนายอำเภอ

“อ.พุทธมณฑล”จับมือ “อปท.” ระดมแจกอุปกรณ์การศึกษา 11 โรงเรียน มุ่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ อนุบาล ถึง ม.3-เผยนักเรียนสุดปลื้มที่ได้เห็นนายอำเภอ

“อ.พุทธมณฑล”จับมือ “อปท.”

ระดมแจกอุปกรณ์การศึกษา 11 โรงเรียน

มุ่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ อนุบาล ถึง ม.3-เผยนักเรียนสุดปลื้มที่ได้เห็นนายอำเภอ

            “อำเภอพุทธมณฑล” จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมแจกอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน 11 แห่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงม.3 “ผ.อ. โรงเรียนดัง” สุดประทับใจเมื่อเห็นนายอำเภอ บุกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจถึงที่เป็นครั้งแรกทั้งยังได้กล่าวให้โอวาสนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความกตัญญูต่อบิดา-มารดา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

                เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑลร่วม กับ นายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วม 20 นาย ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

                แห่งที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 เทศบาลคลองโยง ซึ่งดำเนินการสอนเด็กปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษา40 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล1 อายุ 2-4 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ถึงเมื่อสำเร็จชั้นอนุบาล2 แล้วสามารถเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมะเกลือจนสำเร็จขั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้ตามความประสงค์ของครอบครัว  มีนางสุวรรณ พิมหงิม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

                แห่งที่2 คือโรงเรียนวัดมะเกลือเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 530 คน โดยหลังจากการทำพิธีมอบอุปกรณ์การศึกษาแล้ว ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ ได้เข้าพบปะนักเรียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้เป็นเด็กดี หมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ และเน้นย้ำให้กราบเท้าบิดา-มารดาเพื่อสำนึกถึงความเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณตั้งแต่วันนี้จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

                แห่งที่3 คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2 ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลคลองโยง ซึ่งก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมระบบการดูแลเด็กอ่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูผู้ดูแลตลอดจนเด็กอ่อน อันจะนำไปสู่การเจริญวัยที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

                แห่งที่4 คือโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-3 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประสมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 457 คน มีว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา เป็นผู้อำนวยการเป็นสถานการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม และนับเป็นสถาบันการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อกับสถานการศึกษาชื่อดัง เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนสตรีวิทยา 3 เขตทวีวัฒนา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ศาลายา และอื่นๆ

                แห่งที่ 5-6 คือโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นสถานการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 123 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพฐ.เขต 2 นครปฐมเช่นเดียวกัน นายณัฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อำนวยการ โดยได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายอำเภอพุทธมณฑล นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง และทุกคนที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งนี้สั้นๆ ว่า “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ก็เป็นที่พอใจในเบื้องต้นแล้ว

                นางสาวนภาวรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ กล่าวถึงโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาครั้งนี้ว่าส่วนหนึ่งมีความชื่นชมกับโครงการนี้ โดยเฉพาะการที่นายอำเภอพุทธมณฑลได้เข้าเยี่ยมเยียนถึงสถานที่และได้เข้าไปพบกับนักเรียนถึงห้องเรียนนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว เพราะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีนายอำเภอท่านใดเข้ามาเยี่ยมเลย ซึ่งทางโรงเรียนถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง “โรงเรียนขอมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงาน เช่น เทศบาล อำเภอ รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากขึ้น ท่านได้พูดคุยกับเด็กๆ ด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งเด็กๆ จะได้บอกอะไรกับท่านนายอำเภอด้วยตัวเอง อยู่ในโรงเรียนนี้มา 3 ปีแล้วไม่เคยเห็นนายอำเภอมาเยี่ยมเยียนเลยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก” เธอกล่าวด้วยความประทับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

                ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวถึงภารกิจการเดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาว่า วันนี้ได้พบผู้อำนวยการโรงเรียน 6 แห่งในอำเภอพุทธมณฑล ในพื้นที่ตำบลคลองโยง โดยเราไปมอบสื่อการเรียนการสอนมีทั้งหนังสือ ซีดี และมีอะไรที่น่าสนใจ ที่สำคัญได้รับความอนุเคราะห์จากท่านณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ หรือนายกหนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา เมื่อท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาแล้วเราก็ลงไปแจกไปพบลูกๆ นักเรียนไปให้ข้อคิดไปให้แนวทางในการปฏิบัติตนในการเป็นคนดีในการตั้งใจเรียน ในการรักในวัยเรียน โดยเราจะไปเล่าให้เขาฟังให้ลูกๆ ฟัง ซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปในพื้นที่ตำบล มหาสวัสดิ์ 3 โรงเรียน ตำบลศาลายา 3 โรงเรียน ทุกคนก็ดีใจ ครูอาจารย์ก็ดีใจ นายอำเภอก็ไปเยี่ยมลูกๆ ก็ดีใจได้รู้มุมมองแนวความคิดได้รู้หลักการปฏิบัติ นายอำเภอก็เน้นย้ำเรื่องการเรียนให้มาที่ 1 ให้ตั้งใจเรียนลำบากตอนนี้แต่พอโตขึ้นจนจบ ม.6ก็สามารถสอบเรียนต่อได้ แต่หากไม่ตั้งใจเรียนสอบอะไรก็ไม่สามารถสอบได้ เพื่อนเค้าก็สอบได้หมด โดยเฉพาะการริรักในวัยเรียน เช่น ม.4, ม.5, ม.6 เป็นแฟนกันทั้งสวยทั้งหล่อเรียนก็ไม่ตั้งใจ คบกันเดินกลับบ้านด้วยกัน พอจบม.6ก็สอบอะไรไม่ได้เลย แต่คนที่ตั้งใจเรียนสอบได้ทั้งหมดติดวิศวะ ติดครู ติดแพทย์ พยาบาล อะไรพวกนี้ก็ชี้ให้เขาเห็นพวกนี้

                “ลูกที่ไม่เคยกอดพ่อกอดแม่กราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่ก็ให้กราบให้กอดซะ เพราะว่าถ้าพ่อแม่ตายเสียชีวิตก็ไม่มีอีกแล้วคน  66 ล้านคนก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนพ่อแม่ ซึ่งก็เล่าให้เขาฟังให้เขารู้สึก อย่างน้อยได้กระตุ้นใจให้เขาได้บ้าง ก็ไปบอกไปเล่าให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีกตัญญูรู้คุณ” ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ กล่าวและว่าโครงการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นเราได้ทำการมอบให้ตั้งแต่ระดับอนุบาลศูนย์เด็กเล็ก ป.1, ป.6 ถึงขยายโอกาสถึงม.3 ซึ่งของอำเภอพุทธมณฑลมี  8 โรงเรียน ไปศูนย์เด็กเล็กเอกชน เราก็ไปเหมือนพรละไม เราก็ไปผู้บริหารน่ารักมาก ตั้งอนุบาล2, อนุบาล3 ถึง ป.6 มีเรียนสายสามัญเรียน สายอีพี 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เราก็ไปมาหมดแล้วในอำเภอพุทธมณฑล กล่าวในที่สุด

                อนึ่ง! หลังจากจบสิ้นภารกิจมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์แล้วนายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยงพร้อมคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ พนักงานกว่า 20 คน ได้เชิญ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑลเข้าเยี่ยมชมพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมประจำปี  2565 บริเวณซอยคลองตาซุ้ย ซึ่งมีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่2  หมู่ที่8 ตำบลคลองโยง โดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลคลองโยงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 ตัว เพื่อดำเนินการผลักดันน้ำออกสู่คลองพรพิมล และคลองต่อเนื่องออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ