เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ ประชุม ครั้งที่ 3 อุบลราชธานี

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ ประชุม ครั้งที่ 3 อุบลราชธานี

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ ประชุม ครั้งที่ 3 อุบลราชธานี

            นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนและมีข้อเสนอแนะให้เครือข่ายฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในเรื่องพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

            โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมและแสดงความจำนงขอเข้าร่วมเครือข่ายฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริงด้านพลังงานทางเลือกสู่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศสืบไป

 

You may also like

รายงาน Ericsson ฟันธง 5G ขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียทะยานแตะ 550 ล้านราย

รายงาน E