เจริญ – คุณหญิงวรรณามอบอาคาร

เจริญ – คุณหญิงวรรณามอบอาคาร

เจริญ – คุณหญิงวรรณามอบอาคาร

          คุณเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบอาคารสิริวัฒนภักดี ๑-๒ ให้แก่ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ  โรงพยาบาลวัดญาณ สังวราราม จังหวัดชลบุรี

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน