เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน   ทรงเปิดตัวแผนแม่บทปั้นศูนย์โลจิสติกส์ พลิกโฉมซาอุดิอาระเบียสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน   ทรงเปิดตัวแผนแม่บทปั้นศูนย์โลจิสติกส์ พลิกโฉมซาอุดิอาระเบียสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน  

ทรงเปิดตัวแผนแม่บทปั้นศูนย์โลจิสติกส์

พลิกโฉมซาอุดิอาระเบียสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก

    เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการสูงสุดด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ทรงเปิดตัวแผนแม่บทสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาคโลจิสติกส์ในราชอาณาจักรนี้ พร้อมกระจายความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมบทบาทของซาอุดีอาระเบียในฐานะแหล่งการลงทุนชั้นนำและศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ทรงรับว่าแผนแม่บทในการสร้างศูนย์โลจิสติกส์นี้ เป็นการต่อยอดโครงการริเริ่มที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อเสริมแกร่งภาคโลจิสติกส์ของราชอาณาจักรฯ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์แห่งชาติ (NTLS) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างการเชื่อมต่อในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ ให้กับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศและซัพพลายเชนระดับโลก นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ขยายโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมบทบาทของราชอาณาจักรฯ ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก โดยใช้ประโยชน์จากทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง 3 ทวีปหลัก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

แผนแม่บทในการสร้างศูนย์โลจิสติกส์นี้เตรียมสร้างศูนย์โลจิสติกส์รวม 59 แห่ง กระจายอยู่ในภูมิภาคสำคัญตามยุทธศาสตร์ของซาอุดีอาระเบีย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 100 ล้านตารางเมตร แบ่งเป็นศูนย์โลจิสติกส์ 12 แห่งสำหรับภูมิภาครียาด, 12 แห่งสำหรับภูมิภาคมักกะฮ์, 17 แห่งสำหรับจังหวัดอีสเทิร์น และ 18 แห่งสำหรับภูมิภาคที่เหลือของราชอาณาจักรฯ ปัจจุบัน ทางราชอาณาจักรฯ กำลังเร่งสร้างศูนย์ 21 แห่ง โดยมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2573 ศูนย์เหล่านี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่งออกผลิตภัณฑ์ของซาอุดีอาระเบียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุนภาคอีคอมเมิร์ซด้วยการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อศูนย์โลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าภายในภูมิภาค เมือง และจังหวัดต่าง ๆ ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้อย่างรวดเร็ว แผนดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม และลดความยุ่งยากในการขอรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเปิดตัวใบอนุญาตโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งจนถึงขณะนี้ ทางราชอาณาจักรฯ ได้มอบใบอนุญาตดังกล่าวให้กับบริษัทโลจิสติกส์ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติแล้วกว่า 1,500 แห่ง ทั้งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดตัวโครงการริเริ่มในการออกใบอนุญาตภายในเวลา 2 ชั่วโมงอย่าง FASAH ด้วย

ภาคบริการโลจิสติกส์ถือเป็นเสาหลักที่จะเข้ามายกระดับความหลากหลายทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยทางราชอาณาจักรฯ ได้ริเริ่มโครงการเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ เติบโตก้าวหน้า พร้อมสนับสนุนบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศ โดยกระทรวงบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ (MOTLS) ดำเนินงานตามรูปแบบที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ส่งเสริมยุทธศาสตร์การส่งออก ขยายโอกาสการลงทุน และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เมื่อเดือนเมษายน 2566 โดยไต่ขึ้นถึง 17 อันดับในดัชนีประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของธนาคารโลก ซึ่งผงาดขึ้นสู่อันดับที่ 38 ในการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์รวม 160 ประเทศ นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ยังได้เปิดตัวโครงการริเริ่มมากมายในภาคส่วนโลจิสติกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับโครงสร้างกระบวนการ และนำแนวปฏิบัติระดับโลกที่ดีที่สุดมาใช้ในภาคส่วนสำคัญนี้ เพื่อผลักดันราชอาณาจักรฯ ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก โครงการริเริ่มเหล่านี้มีทั้งการเปิดตัวเขตโลจิสติกส์เอกชนแบบครบวงจรที่สนามบินนานาชาติคิงซัลมาน (King Salman International Airport) ในกรุงรียาด โดยมีแอปเปิ้ล (Apple) เป็นนักลงทุนระดับโลกรายแรกในเขตนี้ ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในยุทธศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์แห่งชาติ คือการทำให้ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียติด 1 ใน 10 ประเทศชั้นนำของโลกในดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในปี 2573

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ