เชิญชวนประชาชนร่วม“เดิน-วิ่ง”ชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนประชาชนร่วม“เดิน-วิ่ง”ชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชิญชวนประชาชนร่วม“เดิน-วิ่ง”ชมวัง

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลฎีกา และชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม จึงได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งชมวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลฎีกา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมแบ่งออกเป็น

–   เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.25 กิโลเมตร

–    วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้