เดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการ FA SME Bangkok จัดแข่งขันกีฬาสี

เดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการ FA SME Bangkok จัดแข่งขันกีฬาสี

เดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการ

FA SME Bangkok จัดแข่งขันกีฬาสี

สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย หรือ FA SME (The Federation of Thai Entrepreneurs Association) โซนกรุงเทพฯ จัดงานกีฬาสีสมาคม FA SME Bangkok นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความใกล้ชิด ช่วยเหลือ ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆต่อกัน และเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของผู้ประกอบการ SME ที่น่าเชื่อถือ เป็นกระบอกเสียง ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้แข่งแบบไม่เน้นผลแพ้ชนะ ได้ความสนุก สามัคคีกันสุดๆ

You may also like

สบายๆสไตล์อลงกรณ์

สบายๆสไต