เตรียมงานจัดคอนเสิร์ตกาชาด #44

เตรียมงานจัดคอนเสิร์ตกาชาด #44

เตรียมงานจัดคอนเสิร์ตกาชาด #44

พลเรือโทบรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้เกียรติถ่ายรูปกับคณะกรรมการเตรียมการหารายได้ในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44 โดยมี พลเรือตรีเชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานการประชุม และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยและคณะ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อ 22 ม.ค.256

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน