เปิดตัว “พรรคพลัง”

เปิดตัว “พรรคพลัง”

เปิดตัว “พรรคพลัง”

                ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี พรรคพลัง จัดประชุมการก่อตั้งพรรค โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเข้าร่วมประชุมกันคับคั่ง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การก่อตั้งพรรคและเลือกคณะกรรมการบริหารชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เลือก นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค นางผุสดี กลิ่นทอง นายทะเบียนพรรค พลตรีชอบ ตระกูลสม ประธานที่ปรึกษาพรรค นางสาวอัญชิสา เทศทับทิมทอง โดยมี ดามพ์ ดัสกร หรือนายดามพ์ เผด็จดัสกร และพันโทไกรลาศน์ ยวงใย นักแสดง เข้าผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ซึ่งทางพรรคพลัง จะได้ยื่นจดทะเบียนการตั้งพรรคต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.39 น.

                ในมติที่ประชุมได้เสนอยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเสนอนโยบายของพรรค และมีเป้าหมายให้เป็นพรรคทางเลือกของประชาชนและเป็นพรรคที่เกิดจากอุดมการณ์ของประชาชนแท้จริง โดยมีเป้าหมายได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นพรรคขนาดกลางและพัฒนาเป็นพรรคขนาดใหญ่ ซึ่งในการนำเสนอนโยบายจะนำเสนอนโยบายต่อประชาชนทุกด้าน โดยมุ่งถึงนโยบายที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะชูนโยบายเด่นทีประชาชนเข้าถึงได้

                นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่าวว่า  สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า”พรรคพลัง”เป็นชื่อที่ประชาชนจดจำได้ง่าย โดยโลโก้เป็นอักษรไทย พ.พาน ด้านหัว พ. เป็นรูปกำปั้นชูขึ้น หมายถึง การรวมพลังของพี่น้องประชาชน ซึ่งพรรคพลัง จะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะสังคมไทย ชนชั้นรากหญ้าและชนชั้นกลาง มีจำนวนมาก พรรคพลังจะขออาสาส่งตัวแทนทุกพื้นที่ในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมัยหน้า พรรคพลังจะส่งว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แข่งขันทุกเขต โดยมีเป้าหมายพื้นที่นั่งในสภา พรรคพลังไม่ได้เป็นนอมินีของบุคคลใด แต่เป็นทางเลือกใหม่ และเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง

You may also like

บาทแตะจุดแข็งสุดรอบ 4 เดือน ก่อนพลิกกลับมาอ่อนค่า  ขณะหุ้นไทยปรับลดลง ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือน พย.

บาทแตะจุ