เปิดตัว “AIA Health Plus” ประกันสุขภาพ “เหมา-เบิ้ล-คุ้ม”ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

เปิดตัว “AIA Health Plus” ประกันสุขภาพ “เหมา-เบิ้ล-คุ้ม”ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

- in New Product
175

เปิดตัว “AIA Health Plus”

ประกันสุขภาพ “เหมา-เบิ้ล-คุ้ม”ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

                เอไอเอ ประเทศไทย เสริมแกร่งความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติม “AIA Health Plus” ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพตัวใหม่ พิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอเท่านั้น  รุกเจาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ความมั่นคงด้านสุขภาพและการเงินของคนทำงานต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณ โดดเด่นด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรรมธรรม์ หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และคุ้มด้วยส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 15% ต่อรอบปีกรมธรรม์ จากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมรับบริการเสริมพิเศษจาก Medix

                นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษ ที่เอไอเอ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราดูแลลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันกลุ่มกับเอไอเอ จำนวนกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเราให้ความสำคัญและไม่เคยหยุดศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพของเราให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า แต่ละกลุ่มได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันกลุ่มซึ่งอยู่ในวัยทำงาน เราพบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลต่อปัญหาด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อตนเองถึงวัยเกษียณ ซึ่งถึงแม้จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทมอบให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง

                ดังนั้น เอไอเอจึงมองเห็นโอกาสในการเข้าไป ช่วยลดความกังวลของลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยการยกระดับการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

            ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ช่วงวัยทำงานจนถึงหลังเกษียณ ช่วยลดภาระในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความอุ่นใจในทุกช่วงชีวิต”

                นางสาวจิราภรณ์ กนิษฐรัต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร และพันธมิตรธุรกิจ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ เพื่อเป็นทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นให้กับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพกลุ่มของเอไอเอ  ประกอบด้วย 3 แผนประกันภัยที่มีความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ล้านบาท และสูงสุดที่ 10 ล้านบาท ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนที่จะนำมาเสริมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล1 ที่มีอยู่ตามความต้องการของตนเอง โดยมีอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี พร้อมสร้างความอุ่นใจด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินแก่ผู้เอาประกันภัย ด้วยความคุ้มครองต่อเนื่องหลังเกษียณไปจนถึงอายุ 85 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ เหมา-เบิ้ล-คุ้ม”

                เหมา  –   รับผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย2 ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในวัยทำงานหมดกังวล แม้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  อื่น ๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องหลังเกษียณ

                เบิ้ล   –    รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 ต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง4 ครั้งแรก

                คุ้ม     –  คุ้มต่อที่ 1 ด้วยเบี้ยประกันภัยสุดพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ พร้อมจ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยลง ด้วยความรับผิดส่วนแรก5 20,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

                                คุ้มต่อที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม สูงสุด 15%6 จาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้

                                คุ้มต่อที่ 3 ได้รับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix7 ที่พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนดูแล รักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก สำหรับแผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาท

                “สุดท้ายนี้ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ จะทำให้ ‘เอไอเอ เฮลธ์ พลัส’ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ประสบความสำเร็จโดนใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งให้กับเอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างแน่นอน” นางสาวจิราภรณ์ กล่าวเสริม

                สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581 หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.aia.co.th

                                …………………………………………………………………………………

หมายเหตุ:

1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่มของนายจ้าง และ/หรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  จากรัฐบาล (ถ้ามี) และ/หรือประกันสังคม (ถ้ามี) และ/หรือประกันสุขภาพส่วนตัวที่มีอยู่ (ถ้ามี) เป็นต้น

2 ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์ เมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดที่

 1-13 แล้วต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

3 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่ม 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์

4 โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์

 ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

5 ความรับผิดส่วนแรก จะนับเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ภายใต้ AIA Health Plus เท่านั้น

6 ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุดของแบบประกัน เอไอเอ เฮลธ์ พลัส คือ 15%

7 รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ  Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ และอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อ  การบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix

                ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดรวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

You may also like

แบงก์ชาติ-ส.ธนาคารไทยแจงกรณี “แอปดูดเงิน”

แบงก์ชาต