เปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร พร้อมปล่อยลูกปูม้า 22 ล้านตัว คืนสู่ทะเลไทย

เปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร พร้อมปล่อยลูกปูม้า 22 ล้านตัว คืนสู่ทะเลไทย

เปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร

พร้อมปล่อยลูกปูม้า 22 ล้านตัว คืนสู่ทะเลไทย

ทัพเรือภาคที่ 1 , ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร , สมาคมประมงแสมสาร , สำนักงานประมงอำเภอสัตหีบ , ผู้นำท้องถิ่น , พี่น้องชาวประมง และพี่ น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลแสมสาร ร่วมกันเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร  “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย “ ณ หาดสีทอง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นับเป็นอีกหนึ่งธนาคารปูม้าแห่งใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ

ด้วยชุมชนบ้านเเสมสาร เป็นชุมชนที่อยู่คู่กับอาชีพประมงมาเป็นเวลานาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ พี่ น้อง ประชาชนในชุมชน จนปัจจุบัน พัฒนาต่อยอดมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ธนาคารปูม้า ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือ นำความยั่งยืน มาสู่ลูก สู่หลาน ของ พี่ น้อง ประชาชน ในชุมชน

สำหรับพิธีเปิด ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสารในวันนี้ ได้มีการปล่อยลูกปูม้า  “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย “ จำนวน 22 ล้านตัว โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ