เปิดรับสมัคร เลขาธิการ คปภ.

เปิดรับสมัคร เลขาธิการ คปภ.

เปิดรับสมัคร เลขาธิการ คปภ.

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน คปภ. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.02 515 3999 ต่อ 5302

You may also like

ผอ.สกสว. นำผู้บริหารเข้าพบ“รัฐมนตรีศุภมาส” นำเสนอแผนงาน “Quick win” โจทย์แรกเดินหน้าแก้ยากจนเบ็ดเสร็จ

ผอ.สกสว.