เปิดศาลนอกเวลาบริการประชาชน กลุ่มศาลแพ่ง 6 แห่ง – ศาลเยาวชน ฯ กลาง ดีเดย์ 1 ธ.ค. คดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีคู่ความไกล่เกลี่ย ยื่นเอกสาร e-Filing ได้

เปิดศาลนอกเวลาบริการประชาชน กลุ่มศาลแพ่ง 6 แห่ง – ศาลเยาวชน ฯ กลาง ดีเดย์ 1 ธ.ค. คดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีคู่ความไกล่เกลี่ย ยื่นเอกสาร e-Filing ได้

เปิดศาลนอกเวลาบริการประชาชน

กลุ่มศาลแพ่ง 6 แห่ง – ศาลเยาวชน ฯ กลาง ดีเดย์ 1 ธ.ค.

คดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีคู่ความไกล่เกลี่ย ยื่นเอกสาร e-Filing ได้

    นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา และกำหนดแนวทางการเปิดศาลนอกเวลาทำการ ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง อันเป็นการเปิดศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน หนึ่งในแผนปฏิบัติการตามนโยบายประธานศาลฎีกาสู่เป้าหมายการเป็น “ที่พึ่ง” โดยมุ่งพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยการเปิดศาลนอกเวลาในกลุ่มศาลแพ่งพื้นที่กรุงเทพฯ 6 แห่ง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนี้ พร้อมเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดบริการให้ประชาชนยื่นคำคู่ความ

คำร้องและคำแถลงที่ศาล นอกจากนี้จะมีการสั่งคำคู่ความ คำร้อง คำแถลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีครอบครัว การพิจารณาคดีแพ่งและคดีครอบครัวฝ่ายเดียว คดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง การรับตัวจำเลยที่ถูกออกหมายจับและการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีแพ่ง นอกเวลาราชการ

สำหรับแนวทางการเปิดศาลนอกเวลาทำการ กำหนดช่วงเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันหยุดราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยให้ประชาชนเป็นผู้เลิอกวันเวลาตามที่สะดวก ซึ่งการเปิดทำการศาลนอกเวลาเพื่อประชาชนนี้ ช่วยขจัดอุปสรรคเรื่องวัน – เวลาการทำงาน และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะต้องเดินทางมาศาลเฉพาะในเวลาราชการ โดยสะท้อนให้สังคมประจักษ์ว่าศาลยุติธรรมพร้อมที่จะเป็นพึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท

 

 

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ