เปิดหลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์”

เปิดหลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์”

เปิดหลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต

“การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์”

   Enjoy your Smart living…Clean Energy..สร้างอาชีพใหม่ในอนาคต เปิดโครงการหลักสูตร “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” รุ่นที่ 5 วันที่ 20-22มีนาคม2567

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงษ์ ที่ปรึกษา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรและเพิ่มทักษะสร้างมาตราฐานและความเชื่อมั่นในอาชีพใหม่ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์. รองรับกำลังคนบุคคลกรทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้าSolar Cell ในภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดย่อม เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน ภาคทฤษฎี 2 วัน ภาคปฏิบัติ 1วัน จบหลักสูตร ได้ประกาศียบัตร จาก สวทช + มูลนิธิ+ รับรองจากTPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ……… ขอรายละเอียดเพิ่มเติมในบูท Enjoy your Smart Living …Clean Energy มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย AIT R&D..งานBangkok International MotorShowครั้งที่ 45 ที่เมืองทองธานี วันที่ 27 มีนาคม-7เมษายน2567  บูท D7 Hall4

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ