เฟอร์รี่”ชลบุรี-สงขลา”กระแสเวิร์ค ชี้ลดปัญหาจราจรบนถนน-เตรียมเพิ่มบริการ

เฟอร์รี่”ชลบุรี-สงขลา”กระแสเวิร์ค ชี้ลดปัญหาจราจรบนถนน-เตรียมเพิ่มบริการ

เฟอร์รี่”ชลบุรี-สงขลา”กระแสเวิร์ค

ชี้ลดปัญหาจราจรบนถนน-เตรียมเพิ่มบริการ

                นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยถึงโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจ.ชลบุรี-จ.สงขลา ว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าได้มีการผลักดันในส่วนของการเดินเรือคอสอ่าวไทย จากท่าต้นทางท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด) ไป ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ 2009 จ.สงขลา โดยเรือเฟอร์รี่ ซีฮอร์ส นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เดิมชื่อ Blue Dolphin มีขนาด 7,003 ตันกรอสส์  ความยาว 136.6 เมตร รองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 80 คัน รถยนต์ส่วนตัว 20 คัน ผู้โดยสารประมาณ 586 คน ด้วยความเร็ว 17 น๊อต ใช้เวลาเดินทาง 18-20 ชม. เร็วกว่าทางบกที่ระยะทาง 1,130 กม. ช่วยร่นระยะทาง 519 กม. ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมการขนส่งภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งเพื่อลดปัญหา ความแออัดของการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุท้องถนน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

                ซึ่งในส่วนพื้นที่ทางทะเลนั้นกรมเจ้าท่ามีความพร้อมในการควบคุมการจราจร ความปลอดภัยในการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง อีกทั้งทางเทียบเรือต้นทางที่สัตหีบก็มีความพร้อมในการนำเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการเปิดให้บริการที่ผ่านมาบริษัทที่รับผิดชอบในการใบริการเรือเฟอร์รี่ ซีฮอร์ส เส้นทางชลบุรี (สัตหีบ) – สงขลา พบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ ประชาชนที่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวจากสงขลาและพัทยามีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม้มีผู้มาใช้บริการแบบเต็มลำเรือที่สามารถให้บริการได้ แต่แนวโน้มในภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยอดของจำนวนรถที่เดินทางมาจากสงขลามาพัทยาก็มีจำนวนมากขึ้นจาก 10 คัน เพิ่มเป็น 20 คัน และเพิ่มมากถึง 30 คัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกเทเลอร์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของการขนส่งของประเทศเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตัว ก.ได้เป็นอย่างดี โดยการให้บริการเรือเฟอร์รี่เส้นทางชลบุรี (สัตหีบ) – สงขลา โดยเรือจะออกให้บริการเส้นทางสัตหีบ-สงขลา ทุกวันอังคาร และเส้นทางสงขลา-สัตหีบ ทุกวันพุธ ซึ่งเป็นตารางการเดินเรือในช่วงเดือนธันวาค 2564 หากในอนาคตมีกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินเรือเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ต่อไป

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ