เยาวชนไทยตื่นตัวรับมือ Digital Disruption

เยาวชนไทยตื่นตัวรับมือ Digital Disruption

 

เยาวชนไทยตื่นตัวรับมือ Digital Disruption

                บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Digital Skills & Future Jobs” สนับสนุนหลักโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยประสบความสำเร็จจากการจัดงานสัมมนาเพื่อเปิดโลกการศึกษาในยุคดิจิทัลให้เยาวชนได้เห็นถึงแนวทางการศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมฟังการสัมมนาอย่างเนืองแน่นกว่า 300 คน เพื่อเรียนรู้แนวโน้มและการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก Digital Disruption บางอาชีพที่เคยคิดว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ อาจจะกลายเป็นอาชีพที่สูญหายไปในอนาคตอันใกล้ ขณะที่อาชีพใหม่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัลซึ่งเยาวชนไทยต้องเข้าใจและปรับตัวให้ทัน

                 หัวข้อในงานสัมมนามีด้วยกัน 2 หัวข้อ คือเรื่อง “เปิดโลกสาขาอาชีพใหม่ด้านดิจิทัลแห่งอนาคต” ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่เรียนจบในสาขาด้านดิจิทัล มาแบ่งปันประสบการณ์ของการทำงานจริงในสาขาอาชีพใหม่ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน อาทิ คุณชัชจ์ ลมเชย Accredited Professional Development Consultant (Certified by Apple) บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) อาชีพโค้ชทีมนักกีฬาอีสปอร์ต คุณพันธชนก เนียมศิริ ทีม “MEGA (Bangkok Titan)” อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Digital Media, VR, AR คุณศรัณย์ นันตสุข CEO บริษัท ไซเบอร์เร็กซ์ ดีไซน์ จำกัด สตาร์ทอัพ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน คุณชฎิล เอี่ยมเกตุแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฟิกซิ จำกัด และสตาร์ทอัพ นักพัฒนาแพลตฟอร์ม Social Network และคุณธกรกฤษ ธนธราโภคิน “DifferSheet” Platform

                ส่วนเสวนาหัวข้อที่ 2 คือ เรื่อง “Digital Skills & Future Jobs เยาวชนไทยต้องเตรียมอะไร เพื่อพร้อมรับอาชีพใหม่ในอนาคต” ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาร่วมแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกเรียนสาขาวิชาด้านดิจิทัล ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้หลากหลาย อาทิ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งตลอดวันของการจัดงานดังกล่าว คณะนักเรียนและอาจารย์ต่างให้ความสนใจซักถามวิทยากรในประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมด้วยการเยี่ยมชมบูธจากมหาวิทยาลัยและองค์กรภายในงาน

                ทั้งนี้งานสัมมนา “Digital Skills & Future Jobs” ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุน คือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) สื่อสนับสนุน MRT, EPSON, TK park และจัดโดย COMMART, COMTODAY, E LEADER และ Top University ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี

 

 

 

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U