เลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันสังคมคึกคัก ทีม”พัฒนาประกันสังคม” นำโดย ดร.ทวีเกียรติ พร้อมชิงชัย ร่อนจดหมายเชิญสื่อ พบกันที่ศาลากลางนนทบุรี

เลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันสังคมคึกคัก ทีม”พัฒนาประกันสังคม” นำโดย ดร.ทวีเกียรติ พร้อมชิงชัย ร่อนจดหมายเชิญสื่อ พบกันที่ศาลากลางนนทบุรี

เลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันสังคมคึกคัก

ทีม “พัฒนาประกันสังคม” นำโดย ดร.ทวีเกียรติ พร้อมชิงชัย

ร่อนจดหมายเชิญสื่อ พบกันที่ศาลากลางนนทบุรี

   เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมฉายแววคึก! ทีมพัฒนาประกันสังคม นำโดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ พร้อมลงสู้ศึก ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว ในวันรับสมัครที่ 25 ตุลาคมดังนี้

…………………………………………………………….

ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

เรียน สื่อมวลชน

       ตามที่ทาง กระทรวงแรงงานได้มีกฎหมายการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม โดยกำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตัองผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยครั้้งนี้้ทาง ทีมพัฒนาประกันสังคม ประกอบด้วยผู้สมัคร 7 ท่านจาก 7 สภานายจ้าง นำโดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งฯ ดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทกุท่าน ร่วมทำข่าวการรับสมัครดังกล่าวฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความนับถือ

ทีมพัฒนาประกันสังคม

ประสานงานสื่อมวลชน กรณฑ์ทอง ตนอารีย์ 089 4153987, ประไพ ยั่งยืน 0818051241

You may also like

รายงาน Ericsson ฟันธง 5G ขาขึ้น คาดในปี 2572 ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียทะยานแตะ 550 ล้านราย

รายงาน E