เวทีข้าวไทย 2561

เวทีข้าวไทย 2561

ณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมคณะ
ไปเข้าร่วมประชุมเวทีข้าวไทย 2561 ที่อาคารสารสนเทศ 50 ปี ม.เกษตรฯ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯได้ปาฐกถาเรื่อง "ข้าวไทย ; อดีต ปัจจุบันและอนาคต "

You may also like

บาทแตะจุดแข็งสุดรอบ 4 เดือน ก่อนพลิกกลับมาอ่อนค่า  ขณะหุ้นไทยปรับลดลง ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือน พย.

บาทแตะจุ