เสมา 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าสะอาด บึงกาฬ

เสมา 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าสะอาด บึงกาฬ

เสมา 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าสะอาด บึงกาฬ

            เสมา 3 ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการปัองกันโควิท 19 และตรวจสื่ออัจฉริยะ สื่อมอนเตสเซอรี ที่โรงเรียนบ้านท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นกรณีพิเศษและคุณแว่นฟ้า ทองศรี ประธานสตรีจังหวัดบึงกาฬ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้โรงเรียนและ อสม.ใช้ป้องกันโควิด 19พร้อมตรวจพื้นที่ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ  เดินทางไปตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  ซึ่งมี ผอ.ภูริทัติ ภูชัยแสง และคณะครู คณะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มจังหวัดคณะกรรมาธิการการศึกษา นายกเทศมนตรีบ้านท่าสะอาด คณะ อสม.ให้การต้อนรับ  ซึ่ง โรงเรียนบ้านท่าสะอาด เป็น โรงเรียนชายขอบอยู่ในเขตติดต่อระหว่างบึงกาฬและสกลนคร ทั้งยังเป็นอำเภอสุดท้ายที่ติดกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ มีการคัดกรอง วัดไข้ และเว้นระยะห่าง ตลอดจนอยู่ภายใต้การดูแลของคณะครูอย่างใกล้ชิด จึงฝากให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติเช่นนี้ไว้ พร้อมร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ต่อไป” รมช.กล่าว

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U