เสวนา ฟิล์มกระจก

เสวนา ฟิล์มกระจก

เสวนา ฟิล์มกระจก

        นายนิติกร กรัยเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอรรถดา คอมันตร์  นายไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์  และ นายลุพธ์ อุตมะ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักสะสม นักค้นคว้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฟิล์มกระจก และภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกทั้งที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวนันทกา พลชัย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เมื่อวันก่อน

 

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ