เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล”รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล”รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล”รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

            บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย นายปภาวิน นิธิเมธาวิน ประธาน และนางสาว ทิพาศิริ จตุรงคสัมฤทธิ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้วยผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ อันเป็นแบบอย่างที่ดี จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี พม.

            ทั้งนี้ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอลจำกัด ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วงเกิดวิกฤตโควิด19 โดยร่วมบริจาคยารักษาโรค ได้แก่ 1. คามอล พาราเซตามอล จำนวน 600,000 เม็ด 2 .คามอล ชนิดน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 42,600 ขวด 3. ยาธาตุ น้ำขาว ตราห่านคู่ขนาด 60 มล.จำนวน 5,000 ขวด 4. ยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่ ขนาด 180 มล.จำนวน 3,6000 ขวด รวมมูลค่า 1,148,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ “โครงการ พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด19 “

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร