“แนะแนวอาชีพการบิน”ยอดทะลุเป้า! สนองนโยบาย“รชค.ดร.มนพร” พร้อมสานต่ออุตฯการบินภูมิภาค

“แนะแนวอาชีพการบิน”ยอดทะลุเป้า! สนองนโยบาย“รชค.ดร.มนพร” พร้อมสานต่ออุตฯการบินภูมิภาค

“แนะแนวอาชีพการบิน”ยอดทะลุเป้า!

สนองนโยบาย“รชค.ดร.มนพร”

พร้อมสานต่ออุตฯการบินภูมิภาค

   นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ศิษย์เก่า สบพ. อดีตนักเรียนทุนของบริษัทการบินไทย ฯ ผู้จัดโครงการแนะแนวสอบนักเรียน – นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดโครงการฯในรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 – 1130 น. ณ สถาบันการบินพลเรือน ว่าภายหลังที่ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งไฟเขียวจัดที่นั่งเพิ่มให้กับน้องๆผู้สนใจสมัครสอบนักบิน ตนได้ประสานกับสถาบันการบินพลเรือน(สบพ.)เตรียมพร้อมเรื่องการจัดสถานที่รองรับ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมถึง 200 คน จากแผนเดิมที่รับเพียงรุ่นละ 80 คนเท่านั้น  นอกจากนั้น ยังได้เชิญนายกสมาคมนักบินไทยร่วมกิจกรรมแนะนำและตอบข้อสักถาม

ด้านกัปตันธีรวัจน์ อังคสกุลเกียรติ  นายกสมาคมนักบินไทย ได้กล่าวชื่นชมผู้จัดโครงการที่เห็นความสำคัญ แม้วันนี้นายวิพุธฯจะไม่ได้เป็นนักบินแล้ว  แต่ยังเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้กับผู้สนใจสมัครสอบนักบิน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ผู้สมัครต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  เมื่อมีการเปิดรับสมัครนักบินจากสายการบินในแต่ละครั้ง จะมีผู้สนใจสมัครสอบจำนวนมาก  และสิ่งที่ตามมาคือการเปิดติวสอบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ส่งผลให้น้องๆหลายคนที่ไม่มีทุนในการสมัครติวจะเสียโอกาส  ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทางสมาคมนักบินไทยยินดีร่วมให้การสนับสนุน และพร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมบุคลากรการบินต่อไป

ในส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงความเห็นว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครเป็นอย่างมาก ช่วยให้ได้รับความรู้ โดยเฉพาะการนำเสนอแนวข้อสอบทั้งความรู้ทั่วไปและแนวข้อสอบเฉพาะทาง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่ๆนักบินที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาแล้ว  ทั้งนี้ ผู้สมัครยังฝากไปยังผู้จัดขอให้จัดโครงการเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการและนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการสมัครสอบต่อไป และฝากขอบคุณไปยังท่าน รชค.มนพรฯที่มอบนโยบายให้เกิดความร่วมมือของ สบพ.และศิษย์เก่าทำให้เกิดโครงการดีดีเช่นนี้ด้วย

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารสถาบันการบินพลเรือน  ได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้ เกิดจากนโยบายของท่าน รชค.มนพรฯ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สบพ.กับสมาคมนักบินไทยและศิษย์เก่าโดย สก.วิพุธฯและทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่มีความสนใจในอาชีพด้านการบิน ซึ่งพบว่าเมื่ออุตสาหกรรมการบินฟื้นตัว ตำแหน่งงานต่าง ๆในอุตสาหกรรมการบินจะมียังมีปริมาณไม่เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะนักบิน  นอกจากนั้น  สบพ.ขานรับนโยบายในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้าไปสมัครผ่านลิงก์ที่ สก.วิพุธฯจะแจ้งในกลุ่มไลน์ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึง สบพ.จะจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ Aviation English is Fun ให้ผู้สนใจในราคาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานการบินที่ควรทราบต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่ www.catc.or.th และ Facebook สถาบันการบินพลเรือน หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2272 5741 – 4

 

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้