แม็คโครเปิดเกมรุก! เชิญปศุสัตว์ตรวจศูนย์กระจายสินค้า ไร้หมูเถื่อน พร้อมหนุนภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 100%

แม็คโครเปิดเกมรุก! เชิญปศุสัตว์ตรวจศูนย์กระจายสินค้า ไร้หมูเถื่อน พร้อมหนุนภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 100%

แม็คโครเปิดเกมรุก!

เชิญปศุสัตว์ตรวจศูนย์กระจายสินค้า ไร้หมูเถื่อน

พร้อมหนุนภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 100%

    แม็คโครย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรไทย ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

ล่าสุดแม็คโครได้เชิญปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าอาหารสด เพื่อตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารการรับซื้อ พบว่าสินค้าเนื้อหมูและตับหมูทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสินค้าดังกล่าว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ เนื้อหมูที่จัดจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขา ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จึงยืนยันได้ถึงการส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามเกณฑ์ปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% 

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน