“แรงงาน”ร่วมการบินพลเรือน เปิดคอร์ส E-learning การบิน ชวนคนสนใจติดปีกเรียนฟรี มีวุฒิบัตร

“แรงงาน”ร่วมการบินพลเรือน เปิดคอร์ส E-learning การบิน ชวนคนสนใจติดปีกเรียนฟรี มีวุฒิบัตร

“แรงงาน”ร่วมการบินพลเรือน

เปิดคอร์ส E-learning การบิน

ชวนคนสนใจติดปีกเรียนฟรี มีวุฒิบัตร

  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนแรงงานสนใจงานการบิน เข้าอบรมออนไลน์ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาชีพนักบินเป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนซึ่งแบ่งออกเป็นหลายสาขา ได้แก่ นักบินประจำสายการบิน นักบินพาณิชย์ นักขับเฮลิคอปเตอร์ เป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้คนจำนวนมากต้องใช้ทักษะความชำนาญค่อนข้างสูงหากมีประสบการณ์หรือมีชั่วโมงบินสูง ยิ่งทำให้รายได้เติบโตขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้อาชีพนักบินจึงยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากในประเทศไทย กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับอาชีพดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเพื่อเตรียมป้อนสู่ตลาดแรงงานต่อไป

นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนเปิดฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่แรงงานทั่วไปหลักสูตร การบินเบื้องต้นในรูปแบบ E-learning ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง อบรมฟรี ไม่มีค่าใช่จ่ายซึ่งเป็นการเรียนแบบ Self-Study มีแบบทดสอบหลังบทเรียน เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตร E-Certificate ทันทีซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสมัครเข้าทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบินได้ ผู้ที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบินเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน ท่าอากาศยาน สายการบินรวมทั้งลำดับขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งนี้ พื้นฐานของผู้ที่จะทำงานเป็นนักบินนั้นต้องมีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย

“ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านการบินเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนในสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการบินพลเรือน https://elearning.catc.or.th เลือกหลักสูตร Aviation Introductory Course โดยเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่มีเนื้อหารายละเอียดฉพาะสาขาของการบินให้ได้เรียนในภาคปรกติอีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันการบินพลเรือน โทร 0-2272 5483 ต่อ 2430”  อธิบดีบุปผากล่าวทิ้งท้าย

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้