แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย นำโดยนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมฯ นายคำรณ หว่างหวังศรี และคณะ เข้าพบ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องด้านการกักเก็บและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ต้นน้ำยม เมื่อเร็วๆ 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U