โครงการ “ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย”

โครงการ “ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย”

 

โครงการ “ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน

นางอินทิรา นาคสกุล (กลาง) ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ และผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Poin บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการ “ตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี พ.ต.ต. กรวิช ทองทาย ส.ต.อ. กรณ์ทิพย์ ทิพอาสน์ นายเกรียงชัย คงวรรัตน์  นางนงเยาว์ อ่อนศรี น.ส.สุภิญญา ดิษฐด้วง และน.ส.วณัฐา แก้วจินดา ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ พรรณรายโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  เมื่อเร็วๆ นี้

 

จากซ้ายไปขวา

  1. ส.ต.อ. กรณ์ทิพย์ ทิพอาสน์ คุณครูจากโรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม จังหวัดอุดรธานี
  2. น.ส.วณัฐา แก้วจินดา  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์วาโก้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
  3. นายเกรียงชัย  คงวรรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
  4. นางอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาด ผลิตภัณฑ์วาโก้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
  5. นางนงเยาว์ อ่อนศรี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
  6. น.ส. สุภิญญา ดิษฐด้วง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
  7. พ.ต.ต. กรวิช ทองทาย คุณครูจากโรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม จังหวัดอุดรธานี

You may also like

แมงดีแห่งกะลาแลนด์ 2