ไทยประกันฯตอบโจทย์สมาชิก กบข.

ไทยประกันฯตอบโจทย์สมาชิก กบข.

 

 

ไทยประกันฯตอบโจทย์สมาชิก กบข.

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “ประกันชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อมอบความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และครอบครัวมาเป็นเวลากว่า 12 ปี ผ่านการนำเสนอแบบประกันที่ตอบสนองความต้องการอย่างครบรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการออมเงิน

ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับสมาชิก กบข.และครอบครัว ที่ต้องการบริหารเงินก้อน ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

ประกอบด้วย แบบเกษมบำนาญ A1 ได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์แรก เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง กรณีเสียชีวิตรับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว และแบบเกษมบำนาญ A65 รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญา กรณีเสียชีวิตแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ช่วง คือ เสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืน ขึ้นกับจำนวนที่มากกว่า และเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ จะได้รับเบี้ยประกันที่ชำระ หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว

แบบประกันทั้งสองแบบดังกล่าว สมาชิก กบข.สามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินก้อน และต้องการบริหารเงินดังกล่าวให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องทุกปี โดยชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว แต่ได้รับเงินบำนาญในจำนวนที่แน่นอนทุกปี สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยได้ 3 ช่วงอายุ คือ 85 ปี 90 ปี และ 99 ปี กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน รวมถึงเบี้ยประกันยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทอีกด้วย

“บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับโอกาสในการดูแล และสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงแก่สมาชิก กบข.และครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก กบข.และครอบครัวมอบความไว้วางใจทำประกันชีวิตกับบริษัทฯ รวม 652,840 กรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันจำนวนรวมกว่า 10,424 ล้านบาท สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การดำเนินชีวิตไม่สะดุดและใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข” ดร.อภิรักษ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ที่ครอบคลุมทุกความต้องการอีก 6 แบบ ได้แก่ แบบประกันเกษมทวี แบบประกันเกษมทรัพย์ แบบประกันเกษมเกษียณ แบบประกันเกษมบำนาญ2 แบบประกันเกษมปันผล และแบบประกันเกษมสิน2 โดยผู้เอาประกันของบริษัทฯ ยังจะได้รับบริการที่มากกว่าประกันชีวิต อาทิ บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์และให้บริการข้อมูลครบวงจรแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ จากไทยไลฟ์การ์ด ซึ่งคัดสรรกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่หลากหลายแก่ผู้เอาประกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

You may also like

TQMalpha โชว์ฟอร์ม Q1/67 สุดปัง! ฟันรายได้ทะลุพันล้าน กำไร New High ในรอบ 2 ปี

TQMalpha