”ไทยเที่ยวเทศ”คึก 3.9 แสนล้าน!

”ไทยเที่ยวเทศ”คึก 3.9 แสนล้าน!

 

 

 

”ไทยเที่ยวเทศ”คึก 3.9 แสนล้าน!

 

         ปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศยังเติบโตดีต่อเนื่อง ด้วยตลาดท่องเที่ยวที่เปิดมากขึ้น จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงปัจจัยจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ยังใช้กลยุทธ์ด้านราคาออกมากระตุ้นตลาดเป็นระยะอย่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสายการบิน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทั้งปี 2562 นี้ คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะมีจำนวนประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปี 2561 ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1% จากปี 2561

       เมื่อการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ผู้ประกอบการยังต้องรักษาระดับราคาในการดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าไว้ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจมีโจทย์ท้าทายเพิ่มขึ้น อาทิ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่มีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและการกำหนดทิศทางราคา เช่น ราคาแพคเกจท่องเที่ยว ทำให้การทำโปรโมชั่นด้านราคาของผู้ประกอบการอาจจะทำได้ไม่ง่ายเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

       สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมและมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำที่สูง 

                                                 

                ปี 2562 หลายปัจจัยยังหนุนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น

               ตั้งแต่ต้นปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศยังเติบโตดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวที่รุนแรง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นตลาด ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางประเทศราคาจึงถูกมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

                และด้วยตลาดการท่องเที่ยวที่เปิดมากขึ้น ความหลากหลายของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จากการเข้ามาทำตลาดการท่องเที่ยวขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ รวมทั้งธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ นอกจากนี้ อานิสงส์การที่เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถูก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

คาดปี 2562 นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า 10.55 ล้านคน…การใช้จ่ายนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศคาดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 385,000 ล้านบาท

                จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศในปี 2562 นี้ คาดว่า จะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เอื้อ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศทั้งปี 2562 นี้ น่าจะมีจำนวนประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปีที่ผ่านมา โดยฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทยเที่ยวต่างประเทศมีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันและเป็นช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีความคึกคักมากเป็นพิเศษ และคาดว่าในเดือนเมษายน 2562 นี้ จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 970,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.2% (YoY) 

                สำหรับในด้านของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศนั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1% จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าการที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศอาจถูกมองว่าเป็นการนำเงินออกไปใช้จ่ายนอกประเทศ แต่ในห่วงโซ่ของตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศจะมีผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เกี่ยวเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว สายการบินของไทย นอกจากนี้ จากการที่จำนวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นก็ก่อให้เกิดธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ๆ  อาทิ สถาบันการเงินมีการให้บริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น การใช้จ่ายผ่านระบบ QR Code ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างธุรกิจการเช่าเสื้อกันหนาวและรองเท้าให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น

                ในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ยังแรงต่อเนื่องของคนไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น จากรายงานของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (JNTO) พบว่า ในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนสูงถึง 1.13 ล้านคน และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีจำนวนกว่า 2 แสนคน เติบโตถึง 21.7% (YoY) และมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำที่สูงกว่าครึ่ง และคาดว่าในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะมีจำนวน 1.24 ล้านคน

                นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าจับตา เช่น เวียดนาม ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเวียดนามเติบโตสูงถึง 36.9% (YoY) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ แผนการขยายเส้นทางการบินและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยไปยังเวียดนาม ทำให้คาดว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินน่าจะมีการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

แม้ในปี 2562 จะเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวนอกยังเติบโต…แต่เป็นปีที่ผู้ประกอบการคงจะเผชิญกับความท้าทายในการทำตลาดมากขึ้น

                จากการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่รุนแรงที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างเรื่องของราคาเข้ามาทำตลาด เพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อผลกำไรในการดำเนินธุรกิจแล้ว ในปี 2562 นี้ ยังมีประเด็นท้าทายอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องติดตาม อาทิ แนวโน้มของราคาน้ำมัน ปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 อยู่ที่ 69.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับราคา ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งการปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจและการกำหนดทิศทางของราคาค่าโดยสารของสายการบิน รวมถึงราคาแพคเกจท่องเที่ยว ทำให้การทำโปรโมชั่นด้านราคาของผู้ประกอบการอาจจะทำได้ไม่ง่ายเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ทิศทางค่าเงินบาท ที่อาจจะมีความผันผวนระหว่างปีเช่นกัน

                โดยสรุป ตลาดนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศในปี 2562 ยังมีแนวโน้มการเติบโตดี อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจบริษัทนำเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องปรับกลยุทธ์การตลาดโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้ามาทำตลาดรุนแรงซึ่งมีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีผลต่อการจัดการบริหารด้านการตลาดของผู้ประกอบการ เนื่องจากลูกค้าใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวสั้นลง ทั้งนี้เห็นว่าผู้ประกอบการคงจะต้องปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา อาทิ การจัดแพคเกจท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย กลุ่มเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัว  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Budget) มากกว่ากลุ่มอื่น หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนี่ยม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นความสุขสนุกสนาน ชอบกิจกรรมข้างนอก (Outdoor Activities) และเป็นกลุ่มที่มีความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่น แต่ระยะเวลาการพักจะสั้นกว่า เป็นต้น

                นอกจากนี้ การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน ยังกลายเป็นช่องทางสำคัญในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรจะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม รวมถึงการนำฐานข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน