ไม่มีผู้นำทั่วโลกคนไหน “ลาออก” จากฤทธิ์ร้ายของไวรัสอำมหิต  “ลุงตู่” ก็ย่อม “ไม่ออก” เช่นเดียวกัน!!

ไม่มีผู้นำทั่วโลกคนไหน “ลาออก” จากฤทธิ์ร้ายของไวรัสอำมหิต  “ลุงตู่” ก็ย่อม “ไม่ออก” เช่นเดียวกัน!!

ไม่มีผู้นำทั่วโลกคนไหน "ลาออก" จากฤทธิ์ร้ายของไวรัสอำมหิต

"ลุงตู่" ก็ย่อม "ไม่ออก" เช่นเดียวกัน!!

นายจักรยาน

            "ไวรัสล้างโลก" โควิด-19 เริ่่มระบาดมาตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.2019 ที่่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน  ได้แพร่กระจายระเบิดเถิดเทิงระบาดลามไปทุกภูมิภาคของโลกตั้งแต่ต้นปี 2020  ทะลุทะลวงล้างมนุษย์ชาติไปหยุดไม่หย่อนตลอดปี 2020

                บางประเทศมีการระบาดซ้ำสองซ้ำสาม ปิดเมืองล็อกดาวน์กันหลายครั้ง   เจ้าเชื้อไวรัสมหาภัยก็ไม่ยอมหยุดนิ่งพ่นพิษร้ายไปตลอดเวลาจนย่างเข้าสู่ปี 2021 ณ เวลานี้  เพราะรู้จุดอ่อนของมนุษย์ว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา ไมค่อยมีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เพื่้อรับผิดชอบต่อส่วนรวม

                ด้วยเหตุฉะนี้  "ไวรัสนรก" ตัวนี้  ก็เลยมีอิสระเสรีเหนืออื่นใดที่จะแพร่เชื้อร้ายไปสู่มวลมนุษย์ชาติ  เพราะเหตุจากมีมนุษย์ของแต่ละประเทศบางจำพวกไม่มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์!!

                ดังนั้น  การระบาดทะลุโลกของ "โควิด -19" ก็คงมีข่าวคราวไปตลอดทั้งปี 2021 ให้ผู้คนชาวโลกได้ผวา??

            สำหรับที่นี่ประเทศก็หนีไม่พ้นสัจธรรมในเรี่องจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ของมนุษย์บางกลุ่มบางพวก  ทำให้เกิดการระบาดรอบ 3 ที่แพร่กระจายไป 77 จังหวัดครบทุกจังหวัดของประเทศไทย

                เมื่อเกิดปัญหา ก็ต้องแก้กันไป   รัฐบาล "ลุงตู่" ก็ใช้นโนบายพบกันครึ่งทางไม่เคอร์ฟิว ไม่ล็อกดาวน์  แต่ให้สถานที่เสี่ยงทุกแห่งเปิดปิดตามเวลาทีกำหนัดจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้

                ก็เป็นธรรมดาที่ย่อมมีผู้ที่ไม่พอใจหรือมีผู้ที่ถูกใจบ้างจากสำนึกของความเป็นมนุษย์จากมาตราการดังกล่าว

                เรา ๆ ท่าน ๆ ก็ต้องติดตามผลงงานมาตราการของ "ลุงตู่" จะทำให้ฤทธิ์เดชของ "ไวรัสอำมหิตโควิด" อ่อนลงไปหรือไม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 เป็นต้นไป

                ปัญหาสำคัญสุด ๆ ที่จะหยุดยั้งไม่ให้ "ไวรัสเพชฌฆาต" แพร่ระบาดไม่สะดวก  ก็อยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนทุก ๆ คนในประเทศไทย และการดูแลควบคุมมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาอย่างเข้มงวด

                และประเด็นสำคัญอีกประการก็คือ  ต้องเร่งจัดหาวัคซีนฉีดให้ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศให้มีจำนวนมากที่สุดเป็นจำนวนหลายล้านคนภายในเดือนสองเดือนนี้  ก็จะเยี่ยมทีเดียว

            ถ้าจะดีมาก ๆ ก็ควรที่จะมีหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เข้าหาประชาชนชุมนุมต่าง ๆ เพื่อได้รับการฉีดวัคซีนกันถ้วนหน้า  มิใช่ผู้ทื่จองคิวฉีดวัคซีนในแอฟริเคชั่น "หมอพร้อม" ทางอ๊อพฟิเขียล ไลน์ เท่านั่้้น  เพราะยังมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้

                อย่างเช่นโคงการ "เราชนะ" ที่รัฐบาล "ลุงตู่" ต้องมาแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ทีหลัง  จึงหวังว่าจะเป็น "บทเรียน" ในการทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงวัคซีนได้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ

                ส่วนระดับผู้มีกะตังค์มีความประสงค์จะเสียสตางค์เองในการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลเอกชน ที่รัฐบาลได้อนุมัติให้สั่งเข้ามาบริการประชาชนได้  โดยไม่อยากเสียเวลารอคิวนานเกินไป ก็เชิญตามสะบาย??

                เพราะวัคซีนแต่ละยี่ห้อของแต่ละประเทศไม่มียี่ห้อใดได้ผลเต็มร้อย   แต่ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกัน "โควิด-19" ได้เมื่อฉีดครบ 2 เข้มตามมาตราฐานของวัคซีนทุกยี่ห้อที่่กำลังใช้่ในภาวะฉุกเฉินกันทั่วโลกอยู่ขณะนี้

                แม้ว่าจะมีรายงานข่าวมาว่า วัคซีนยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้มีผลข้างเคียงทำให้ผู้ที่ได้รับการฉีดตายลง   แต่ก็ควรฟังหูไว้หูตรวจสอบข่าวต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะเชือ  เนื่องจากสาเหตุการตายของผู้ที่รับวัคซีนแล้วมาจากสาเหตุอื่นที่เป็นโรคประจำตัวของผู้นั้น

            ทางด้านนักการเมืองที่บรรดาท่านผู้ทรงเกียรติ ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ซึ่งชาวบ้านหวังให้ดูแลทุกข์สุขในสถานการณ์ต่าง ๆ  แต่ก็มีนักการเมืองบางพวกที่มักใช้ปากสร้างความทุกข์ให้แก่่ชาวบ้านรู้สึกวิตกจริตเรื่องโควิด โดยฟังไม่ได้ศัพทฺ์จับมากระเดียด ไม่ศึกษาข้อมูลทางวิชาการของวัคซีนอย่างครบถ้วน เพิ่อถล่มโจมตีด่ารัฐบาลลูกเดียว

                เพราะฉะนั้น  ถ้ามีนักการเมืองคนใดอยู่คนละข้างกับรัฐบาล "ลุงตู่" ไม่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่่้ประชาชน  ชอบพ่่้นน้ำลายพ่นเชื้อไวรัสให้ลามไปมากยิ่ง ๆ ขึ้น  ก็ขอให้ประชาชนจำชื่อเอาไว้แม่น ๆ  เลือกตั้งสมัยหน้าจะได้พิจารณาเลือกให้ถูกคน

                อา.."ไวรัสโควิด" เป็นไวรัสที่ระบาดติดต่อไปยังกลุ่มมนุษย์ต่าง ๆ ที่การ์ดตก  ไม่ป้องกันต้วเองใช้แมสก์เมื่อออกไปสถานที่ต่าง ๆ  ยังชุมนุมมั่วสุมเอฮาปาร์ตี้โดยไม่รู้สึกสำนึกว่าภัยร้ายอยู่รอบ ๆ ตัวเอง  ฉะนั้นการไม่ติดต่อมารวมตัวกันมาก ๆ เจ้าเชื้อมหาวายร้านก็จะไม่ติดต่อจากึคนสู่คน

                เมื่อ "โควิด-19" เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในยุค 5 จี ณ ศตวรรษนี้  ถ้าคนเราลดการติดต่อลง โรคติดต่อก็ไม่ติดต่อ

                ทุกประเทศในทุกหนทุกแห่ง  ผู้นำแต่ละประเทศต่างก็ใช้มาตราของตนเองที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของประเทศตนเองในการหยุดเจ้าเขื้อไวรัสนรกแตก ที่แดกชีวิตมนุษย์ในโลกนี้เป็นล้าน ๆ คนตามที่มีสถิติออกมาให้รับรู้กันทุกวี่ทุกวัน

            ไม่มีผู้นำประเทศไหนงี่เง่าปล่อยให้ "โควิด-19" แพร่ระบาดไปตามใจใช้ชอบ  งัดมาตรการต่าง ๆ ออกมาสู้สกัดเจ้าไวรัสตัวร้ายให้คลี่คลายลงไป

                แต่ก็เชื่อว่ามีมนุษย์กล่มการเมืองที่่งี่เง่าบางพวกออกมาโจมตี "รัฐบาล" ของประเทศตนเองว่า  ไม่มีฝีมือในการป้องกันโควิดให้ระบาดจนระบาดหลายรอบ  อย่างนี่้ต้อง"ลาออก"!!

                ส่วนประเทศไทยก็มีม็อบการเมืองกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ "ลุงตู่" ลาออกไปซะ  เพราะคุมเชื้่อไวร้สมหาประลัยไม่ได้  แต่พวกตัวเองยังรวมกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของ "ไวรัสัสนรก" โดยไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม!!

                เฮ่อ… พูดอะไรไม่ออก ได้แต่กรอกหน้า!!

                แต่ที่แน่ ๆ ไม่มีรายงานข่าวให้ได้รับรู้กันทั่วโลกว่ามี "ผู้นำ" ของประเทศคนไหน "ลาออก" จากการสู้ฟัดกับวิกฤติโควิด-19!!

            ดังนั้น "ลุงตู่" ก็คงไม่ "ลาออก" เช่นเดียวกัน!!

            จบข่าว  สวัสดีนะเจ้าโควิด!!

 

You may also like

“จรูญเภสัช” บทพิสูจน์ศักยภาพยาไทย ความท้าทายครั้งใหม่ บนมือผู้บริหารเจน 2

"จร